Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování v hl. městě Praze

Číslo: 078

Platnost od: 29. 5. 2017 04:00

Platnost do: 29. 9. 2017 14:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 5. 2017 04:00

Alokace v Kč: 35 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:01:36

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Upozorňujeme, že od 2. 10. 2018 je kontaktní osobou této výzvy Mgr. David Beinhauer (david.beinhauer@mpsv.cz, +420 950 192 190).  

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 29. 5. 2017
 
Aktualizováno: 3. 10. 2018
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel