Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje

Číslo: 116

Platnost od: 1. 9. 2015 08:00

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 159 839 815

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:59

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě vregionu NUTS II Severozápad
    Investiční priorita:
  • 1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Oprávněnými žadateli jsou pouze Karlovarský a Ústecký kraj.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 1. 9. 2015
 
Aktualizováno: 29. 6. 2017