Podpora sociálního začleňování v Praze

Číslo: 134

Platnost od: 19. 6. 2017 06:00

Platnost do: 30. 10. 2017 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 9. 2017 08:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Poslední aktualizace dat: 8. 4. 2024 10:41:24

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

Prezentace k seminářům pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 19. 6. 2017
 
Aktualizováno: 2. 8. 2018