Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – ÚP ČR

Číslo: 136

Platnost od: 18. 7. 2019 10:00

Platnost do: 30. 6. 2020 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 8. 2019 12:00

Alokace v Kč: 50 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:03:01

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě vregionu NUTS II Severozápad
    Investiční priorita:
  • 1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: uzavřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení: 


 
Uveřejněno: 18. 7. 2019
 
Aktualizováno: 21. 8. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel