Antivirus A

Číslo: 138

Platnost od: 23. 10. 2020 08:00

Platnost do: 31. 12. 2020 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 23. 10. 2020 08:00

Alokace v Kč: 4 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 8. 4. 2024 10:40:25

Specifický cíl:
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: uzavřená


 
Uveřejněno: 23. 10. 2020
 
Aktualizováno: 1. 2. 2021
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel