Zpět

Výzva pro předkládání IP 3.1 - Předložení individuálního projektu FDV

Výzva pro předkládání IP 3.1 - Předložení individuálního projektu FDV

Specifický cíl: Výzva určená pro Fond dalšího vzdělávání je zaměřena na zavádění nových forem podpory a rozvoj systémových nástrojů a procesů v oblasti sociální integrace - péče o osobu blízkou.

Číslo: C6

Platnost od: 1. 10. 2013 8:00

Platnost do: 29. 11. 2013 12:00

Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Prioritní osa: Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: uzavřená

 

Projektové žádosti lze předkládat od 3. 10. 2013.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 27. 9. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016