V aplikaci došlo k neočekávané vnitřní chybě.

Pro obnovení funkce se zkuste, prosím, odhlásit a znovu přihlásit. Potom zkuste akci zopakovat. Pokud problém přetrvá, obraťte se, prosím, na technickou podporu.
Omlouváme se za způsobené problémy.
27.01.2022 07:18:05 CET
org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Could not open JPA EntityManager for transaction; nested exception is javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.TransactionException: JDBC begin transaction failed: 
  org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doBegin(JpaTransactionManager.java:431)
  org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.getTransaction(AbstractPlatformTransactionManager.java:377)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.createTransactionIfNecessary(TransactionAspectSupport.java:461)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:277)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy668.getClubByLayoutId(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.ClubHelper.getClubForLayout(ClubHelper.java:49)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.mvc.argument.ClubContextArgumentResolver.doResolveArgument(ClubContextArgumentResolver.java:60)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.mvc.argument.ClubContextArgumentResolver.resolveArgument(ClubContextArgumentResolver.java:44)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.resolveCommonArgument(HandlerMethodInvoker.java:865)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.resolveHandlerArguments(HandlerMethodInvoker.java:319)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:176)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
  com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
  com.liferay.portal.kernel.servlet.PortletServlet.service(PortletServlet.java:112)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:728)
  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:305)
  ... and more ...
javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.TransactionException: JDBC begin transaction failed: 
  org.hibernate.jpa.spi.AbstractEntityManagerImpl.convert(AbstractEntityManagerImpl.java:1763)
  org.hibernate.jpa.spi.AbstractEntityManagerImpl.convert(AbstractEntityManagerImpl.java:1677)
  org.hibernate.jpa.spi.AbstractEntityManagerImpl.throwPersistenceException(AbstractEntityManagerImpl.java:1771)
  org.hibernate.jpa.internal.TransactionImpl.begin(TransactionImpl.java:64)
  org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.beginTransaction(HibernateJpaDialect.java:189)
  org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doBegin(JpaTransactionManager.java:380)
  org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.getTransaction(AbstractPlatformTransactionManager.java:377)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.createTransactionIfNecessary(TransactionAspectSupport.java:461)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:277)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy668.getClubByLayoutId(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.ClubHelper.getClubForLayout(ClubHelper.java:49)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.mvc.argument.ClubContextArgumentResolver.doResolveArgument(ClubContextArgumentResolver.java:60)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.mvc.argument.ClubContextArgumentResolver.resolveArgument(ClubContextArgumentResolver.java:44)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.resolveCommonArgument(HandlerMethodInvoker.java:865)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.resolveHandlerArguments(HandlerMethodInvoker.java:319)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:176)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  ... and more ...
org.hibernate.TransactionException: JDBC begin transaction failed: 
  org.hibernate.engine.transaction.internal.jdbc.JdbcTransaction.doBegin(JdbcTransaction.java:76)
  org.hibernate.engine.transaction.spi.AbstractTransactionImpl.begin(AbstractTransactionImpl.java:162)
  org.hibernate.internal.SessionImpl.beginTransaction(SessionImpl.java:1471)
  org.hibernate.jpa.internal.TransactionImpl.begin(TransactionImpl.java:61)
  org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.beginTransaction(HibernateJpaDialect.java:189)
  org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doBegin(JpaTransactionManager.java:380)
  org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.getTransaction(AbstractPlatformTransactionManager.java:377)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.createTransactionIfNecessary(TransactionAspectSupport.java:461)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:277)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy668.getClubByLayoutId(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.ClubHelper.getClubForLayout(ClubHelper.java:49)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.mvc.argument.ClubContextArgumentResolver.doResolveArgument(ClubContextArgumentResolver.java:60)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.mvc.argument.ClubContextArgumentResolver.resolveArgument(ClubContextArgumentResolver.java:44)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.resolveCommonArgument(HandlerMethodInvoker.java:865)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.resolveHandlerArguments(HandlerMethodInvoker.java:319)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:176)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  ... and more ...
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: Connection reset
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.terminate(SQLServerConnection.java:1668)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.terminate(SQLServerConnection.java:1655)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSChannel.write(IOBuffer.java:1805)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSWriter.flush(IOBuffer.java:3581)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSWriter.writePacket(IOBuffer.java:3482)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSWriter.endMessage(IOBuffer.java:3062)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.startResponse(IOBuffer.java:6120)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.startResponse(IOBuffer.java:6106)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection$1ConnectionCommand.doExecute(SQLServerConnection.java:1757)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.execute(IOBuffer.java:5696)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.executeCommand(SQLServerConnection.java:1716)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connectionCommand(SQLServerConnection.java:1762)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.setAutoCommit(SQLServerConnection.java:1902)
  com.mchange.v2.c3p0.impl.NewProxyConnection.setAutoCommit(NewProxyConnection.java:1059)
  org.hibernate.engine.transaction.internal.jdbc.JdbcTransaction.doBegin(JdbcTransaction.java:72)
  org.hibernate.engine.transaction.spi.AbstractTransactionImpl.begin(AbstractTransactionImpl.java:162)
  org.hibernate.internal.SessionImpl.beginTransaction(SessionImpl.java:1471)
  org.hibernate.jpa.internal.TransactionImpl.begin(TransactionImpl.java:61)
  org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.beginTransaction(HibernateJpaDialect.java:189)
  org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doBegin(JpaTransactionManager.java:380)
  org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.getTransaction(AbstractPlatformTransactionManager.java:377)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.createTransactionIfNecessary(TransactionAspectSupport.java:461)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:277)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy668.getClubByLayoutId(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.ClubHelper.getClubForLayout(ClubHelper.java:49)
  ... and more ...

V aplikaci došlo k neočekávané vnitřní chybě.

Pro obnovení funkce se zkuste, prosím, odhlásit a znovu přihlásit. Potom zkuste akci zopakovat. Pokud problém přetrvá, obraťte se, prosím, na technickou podporu.
Omlouváme se za způsobené problémy.
27.01.2022 07:18:06 CET
org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Could not open JPA EntityManager for transaction; nested exception is javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.TransactionException: JDBC begin transaction failed: 
  org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doBegin(JpaTransactionManager.java:431)
  org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.getTransaction(AbstractPlatformTransactionManager.java:377)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.createTransactionIfNecessary(TransactionAspectSupport.java:461)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:277)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy668.getClubByLayoutId(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.ClubHelper.getClubForLayout(ClubHelper.java:49)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.mvc.argument.ClubContextArgumentResolver.doResolveArgument(ClubContextArgumentResolver.java:60)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.mvc.argument.ClubContextArgumentResolver.resolveArgument(ClubContextArgumentResolver.java:44)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.resolveCommonArgument(HandlerMethodInvoker.java:865)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.resolveHandlerArguments(HandlerMethodInvoker.java:319)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:176)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
  com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
  com.liferay.portal.kernel.servlet.PortletServlet.service(PortletServlet.java:112)
  javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:728)
  org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:305)
  ... and more ...
javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.TransactionException: JDBC begin transaction failed: 
  org.hibernate.jpa.spi.AbstractEntityManagerImpl.convert(AbstractEntityManagerImpl.java:1763)
  org.hibernate.jpa.spi.AbstractEntityManagerImpl.convert(AbstractEntityManagerImpl.java:1677)
  org.hibernate.jpa.spi.AbstractEntityManagerImpl.throwPersistenceException(AbstractEntityManagerImpl.java:1771)
  org.hibernate.jpa.internal.TransactionImpl.begin(TransactionImpl.java:64)
  org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.beginTransaction(HibernateJpaDialect.java:189)
  org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doBegin(JpaTransactionManager.java:380)
  org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.getTransaction(AbstractPlatformTransactionManager.java:377)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.createTransactionIfNecessary(TransactionAspectSupport.java:461)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:277)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy668.getClubByLayoutId(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.ClubHelper.getClubForLayout(ClubHelper.java:49)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.mvc.argument.ClubContextArgumentResolver.doResolveArgument(ClubContextArgumentResolver.java:60)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.mvc.argument.ClubContextArgumentResolver.resolveArgument(ClubContextArgumentResolver.java:44)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.resolveCommonArgument(HandlerMethodInvoker.java:865)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.resolveHandlerArguments(HandlerMethodInvoker.java:319)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:176)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  ... and more ...
org.hibernate.TransactionException: JDBC begin transaction failed: 
  org.hibernate.engine.transaction.internal.jdbc.JdbcTransaction.doBegin(JdbcTransaction.java:76)
  org.hibernate.engine.transaction.spi.AbstractTransactionImpl.begin(AbstractTransactionImpl.java:162)
  org.hibernate.internal.SessionImpl.beginTransaction(SessionImpl.java:1471)
  org.hibernate.jpa.internal.TransactionImpl.begin(TransactionImpl.java:61)
  org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.beginTransaction(HibernateJpaDialect.java:189)
  org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doBegin(JpaTransactionManager.java:380)
  org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.getTransaction(AbstractPlatformTransactionManager.java:377)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.createTransactionIfNecessary(TransactionAspectSupport.java:461)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:277)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy668.getClubByLayoutId(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.ClubHelper.getClubForLayout(ClubHelper.java:49)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.mvc.argument.ClubContextArgumentResolver.doResolveArgument(ClubContextArgumentResolver.java:60)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.mvc.argument.ClubContextArgumentResolver.resolveArgument(ClubContextArgumentResolver.java:44)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.resolveCommonArgument(HandlerMethodInvoker.java:865)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.resolveHandlerArguments(HandlerMethodInvoker.java:319)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:176)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  ... and more ...
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: Connection reset
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.terminate(SQLServerConnection.java:1668)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.terminate(SQLServerConnection.java:1655)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSChannel.write(IOBuffer.java:1805)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSWriter.flush(IOBuffer.java:3581)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSWriter.writePacket(IOBuffer.java:3482)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSWriter.endMessage(IOBuffer.java:3062)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.startResponse(IOBuffer.java:6120)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.startResponse(IOBuffer.java:6106)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection$1ConnectionCommand.doExecute(SQLServerConnection.java:1757)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.TDSCommand.execute(IOBuffer.java:5696)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.executeCommand(SQLServerConnection.java:1716)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connectionCommand(SQLServerConnection.java:1762)
  com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.setAutoCommit(SQLServerConnection.java:1902)
  com.mchange.v2.c3p0.impl.NewProxyConnection.setAutoCommit(NewProxyConnection.java:1059)
  org.hibernate.engine.transaction.internal.jdbc.JdbcTransaction.doBegin(JdbcTransaction.java:72)
  org.hibernate.engine.transaction.spi.AbstractTransactionImpl.begin(AbstractTransactionImpl.java:162)
  org.hibernate.internal.SessionImpl.beginTransaction(SessionImpl.java:1471)
  org.hibernate.jpa.internal.TransactionImpl.begin(TransactionImpl.java:61)
  org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.beginTransaction(HibernateJpaDialect.java:189)
  org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doBegin(JpaTransactionManager.java:380)
  org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.getTransaction(AbstractPlatformTransactionManager.java:377)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.createTransactionIfNecessary(TransactionAspectSupport.java:461)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:277)
  org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy668.getClubByLayoutId(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.util.ClubHelper.getClubForLayout(ClubHelper.java:49)
  ... and more ...