Přehled výzev vyhlášených místními akčními skupinami (MAS) obsahující název MAS, zaměření výzvy a datum otevření výzvy. Odkaz vede na oficiální stránku dané MAS, kde výzvu naleznete.

2020 leden - červen

2019 říjen - prosinec

2019 červenec - září

2019 duben - červen

2019 leden - březen

2018 říjen - prosinec

2018 červenec - září

2018 duben - červen

2018 leden - březen

2017

2016