Zpět

Výzva k předkládání individuálních projektů "Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků“

Výzva k předkládání individuálních projektů "Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků“

Číslo: D3

Platnost od: 24. 1. 2014 13:39

Platnost do: 4. 6. 2014 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF

Typ výzvy: uzavřená

 

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu technických problémů v aplikaci Benefit7 se termín odevzdání projektových žádostí prodlužuje do 4. 6. 2014 do 12:00.

UPOZORNĚNÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE a ZAMĚSTNANCE

Výzva D3 je určena pouze pro  

1.            Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“)

2.            Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

3.            Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Projekty v této výzvě budou realizovány pouze uvedenými subjekty.

Cílové skupiny projektu, kterými jsou lékařští a nelékařští zdravotničtí pracovnici specifikovaní v této výzvě, se budou moci do projektu zapojit pouze prostřednictvím výše uvedených realizátorů projektů.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 24. 1. 2014
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016