Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů - Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách

Výzva pro předkládání grantových projektů - Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách

Číslo: 22

Platnost od: 21. 8. 2008 00:00

Platnost do: 13. 10. 2008 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Soubory ke stažení:

 


 
Uveřejněno: 21. 8. 2008
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016