Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Číslo: E1

Platnost od: 21. 8. 2014 13:00

Platnost do: 22. 9. 2014 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Upozornění pro žadatele: Žádosti prostřednictvím aplikace Benefit 7 je možné předkládat od 28. 8. 2014 až do 22. 9. 2014 do 12 hodin. Podrobnosti v textu výzvy níže.

Komise vybrala k podpoře 3 projekty s celkovou výší podpory 27 942 528,60 Kč.

VÝSLEDKY VÝZVY

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 21. 8. 2014
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016