Zpět

Výzva pro předkládání IP 4.1 – Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců

Výzva pro předkládání IP 4.1 – Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců

Číslo: 41

Platnost od: 7. 5. 2009 08:00

Platnost do: 15. 12. 2009 14:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra - Odbor strukturálních fondů MV ČR

Typ výzvy: uzavřená

 

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 7. 5. 2009
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016