Zpět

Výzva pro předkládání IP 4.1 – Projektová kancelář

Výzva pro předkládání IP 4.1 – Projektová kancelář

Číslo: C7

Platnost od: 18. 11. 2013 08:00

Platnost do: 13. 1. 2014 14:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra - Odbor strukturálních fondů MV ČR

Typ výzvy: uzavřená

 

Žádosti prostřednictvím aplikace Benefit7 je možné podávat od 18. 11. 2013.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 18. 11. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016