Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Akademie dopravního vzdělávání – BLM Trucking s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10890

Název zakázky: Akademie dopravního vzdělávání – BLM Trucking s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 11. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: BLM Trucking s.r.o.

Sídlo zadavatele: Revoluční 268, 417 42 Krupka

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jan Bokoč, jednatel

IČ zadavatele: 27275426

DIČ zadavatele: CZ27275426

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jiří Vospálek
  • Telefon: 417 824 954
  • E-mail: j.vospalek@blmtrucking.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 12. 2016 14:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele, tj. BLM Trucking s.r.o., Revoluční 268, 417 42 Krupka.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1433850,00 bez DPH

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek: Vítězný dodavatel: DEKRA CZ a.s. ,Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4, IČ: 492 40 188, Osoby oprávněné jednat jménem dodavatele: Ing. Zikmund Mróz, MBA – předseda představenstva, Ing. Ilja Němeček – člen představenstva

Datum ukončení: 13. 12. 2016

Veškeré informace k zakázce naleznete v souborech ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 11. 2016
 
Aktualizováno: 14. 12. 2016