Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr

Externí vzdělávání pro Jednotu spotřební družstvo v Hodoníně

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 980 000 Kč

 
23. 05. 2017

Vypracování koncepce a realizace rozvoje vzdělávání a posílení týmové spolupráce ve společnosti iMi Partner, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 06. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 700 000 Kč

 
19. 05. 2017

Profesní kurzy

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 919 500 Kč

 
19. 05. 2017

Sociální služby Vsetín – Zajištění dodavatele akreditovaných školení

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 241 240 Kč

 
19. 05. 2017

Zakázka na školení

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 05. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 979 000 Kč

 
19. 05. 2017

Sales Academy – Dlouhodobý systém vzdělávání zaměstnanců Los Capolitos

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 06. 2017 10:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 600 000 Kč

 
19. 05. 2017

Asistel Academy – Dlouhodobý vzdělávací systém

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 600 000 Kč

 
19. 05. 2017

Sales Academy – Dlouhodobý systém vzdělávání zaměstnanců společnosti MM Level

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 06. 2017 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 950 000 Kč

 
19. 05. 2017

Evaluace projektů „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 942 148,76 Kč

 
18. 05. 2017

Vzdělávání softskills

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 768 000 Kč

 
18. 05. 2017

Externí vzdělávání pro Jednotu s.d. Moravský Krumlov

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 672 000 Kč

 
18. 05. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců CORMEN 2017/2018

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 334 793 Kč

 
17. 05. 2017

MODYNAS – firemní vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 05. 2017 18:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 758 333 Kč

 
17. 05. 2017

Rozvoj zaměstnanců společnosti LIFTCOMP a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 05. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
17. 05. 2017

Rozvoj The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 06. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 706 000 Kč

 
17. 05. 2017

Vzdělávání zaměstnanců v rámci OPZ

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 684 150 Kč

 
16. 05. 2017

Rozvojové dokumenty města Bruntálu

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 05. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 041 000 Kč

 
16. 05. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti MATRIX a.s. (výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit)

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 791 000 Kč

 
15. 05. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 556 000 Kč

 
15. 05. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti SIKO KOUPELNY a.s. a partnera

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 000 000 Kč

 
12. 05. 2017