Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

V aplikaci došlo k neočekávané vnitřní chybě.

Pro obnovení funkce se zkuste, prosím, odhlásit a znovu přihlásit. Potom zkuste akci zopakovat. Pokud problém přetrvá, obraťte se, prosím, na technickou podporu.
Omlouváme se za způsobené problémy.
07.08.2020 02:18:46 CEST
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 10
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.convertToArray(ProcurementProcedureServiceImpl.java:388)
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(ProcurementProcedureServiceImpl.java:294)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2795.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy728.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setProcurementsSpecificAttributes(AssetPublisherFilterAbstractController.java:109)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setModelAttributeByAssetType(AssetPublisherFilterAbstractController.java:86)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterViewController.view(AssetPublisherFilterViewController.java:140)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1716.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:181)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
  com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
  ... and more ...

NCO NZO Brno – modernizace učeben a přednáškového sálu pro distanční výuku II.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 511 800 Kč

 
07. 08. 2020

Zajištění vzdělávání pro POLLMANN CZ s.r.o. III

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000 Kč

 
07. 08. 2020

Další vzdělávání zaměstnanců společnosti LENIA spol. s r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 677 366,7 Kč

 
06. 08. 2020

Berner spol. s r.o. - Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 717 750 Kč

 
06. 08. 2020

Vzdělávání zaměstnanců Sabris CZ

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

 
06. 08. 2020

Vybavení cukrárny Hlinka

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 08. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 604 061 Kč

 
06. 08. 2020

Vybavení kosmetiky Hlinka

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 08. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 469 942 Kč

 
06. 08. 2020

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Colognia press a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 416 167 Kč

 
06. 08. 2020

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
05. 08. 2020

Společný rozvoj lidského potenciálu členů asociace

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 09. 2020 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 932 500 Kč

 
05. 08. 2020

Měkké a manažerské dovednosti – technická angličtina a koučink v českém jazyce

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 373 000 Kč

 
04. 08. 2020

Rozvoj nástrojů strategického řízení ve městě Mnichovo Hradiště – dokumenty pro správu veřejné zeleně a osvětlení

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 08. 2020 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 258 750 Kč

 
04. 08. 2020

Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 239 669 Kč

 
04. 08. 2020

PVZ firmy Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 08. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 832 369,8 Kč

 
31. 07. 2020

Posílení strategického řízení a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 625 000 Kč

 
31. 07. 2020

AFC Servis DC a.s. – podnikové vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 08. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 893 400 Kč

 
30. 07. 2020

Posílení strategického řízení ve městě Olešnice

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 070 000 Kč

 
30. 07. 2020

Vzdělávání zaměstnanců VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 539 580 Kč

 
29. 07. 2020

Profesní vzdělávání zaměstnanců členů Informační technologie z.s. II.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 971 000 Kč

 
29. 07. 2020

Audit zpracování ochrany osobních údajů pro Město Kladno II.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 865 000 Kč

 
29. 07. 2020