Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Technické kurzy pro zaměstnance III

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11690

Název zakázky: Technické kurzy pro zaměstnance III

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 10. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: MARLENKA international s.r.o.

Sídlo zadavatele: Valcířská 434, 738 01 Frýdek - Místek

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Gevorg Avetisjan
 • Telefon: +420595177444
 • E-mail: marlenka@marlenka.cz

IČ zadavatele: 25900706

DIČ zadavatele: CZ25900706

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Kateřina Dudová
 • Telefon: +420777707366
 • E-mail: mail@compassmc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 10. 2017 13:15

Místo pro podání nabídek:
Compass Management Consulting, s.r.o. Hlavní 68 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz. Výzva k podání nabídek

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 260910,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz. Výzva k podání nabídek

Místo dodání / převzetí plnění:
viz. Výzva k podání nabídek

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • viz. Výzva k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • viz. Výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz. Výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz. Výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz. Výzva k podání nabídek

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz. Výzva k podání nabídek

Požadavek na jednu nabídku:
viz. Výzva k podání nabídek

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz. Výzva k podání nabídek

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz. Výzva k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
viz. Výzva k podání nabídek

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Viking Mašek, a.s.Na Maninách 1040/14170 00 Praha 7 IČ: 24249629

  Datum podpisu smlouvy: 30. 10. 2017

Datum ukončení: 30. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 10. 2017
 
Aktualizováno: 1. 11. 2017