Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Baby Direkt s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13893

Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Baby Direkt s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 8. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Baby Direkt s.r.o.

Sídlo zadavatele: Masarykova 118, 664 42 Modřice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ivana Fialová
  • Telefon: +420547422748
  • E-mail: fialova@babydirekt.cz

IČ zadavatele: 46995170

DIČ zadavatele: CZ46995170

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jiří Plevač
  • Telefon: +420547422756
  • E-mail: personalni@babydirekt.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 9. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
Letiště Brno Tuřany 949/5, 627 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Baby Direkt s.r.o.“.

Vzdělávací služby jsou určeny zaměstnancům společnosti Baby Direkt s.r.o., kteří jsou zaměstnání na různých pozicích ve společnosti, které jsou dále specifikovány. Společnost Baby direkt s.r.o. dováží širokou škálu dětského zboží z celého světa a také svou vlastní značku ZOPA.  

Cílová skupina pochází z území celé České republiky s tím, že jednotlivé vzdělávací aktivity budou probíhat především na centrále společnosti v Brně a případně na prodejnách v Modřicích a Ostravě.

Celkem bude v rámci projektu realizováno školení pro 52 osob. Každá osoba bude do vzdělávání v rámci projektu zapojena, tak, aby maximálně využila potenciál vzdělávací aktivity. Vzdělávací programy by měly být rozděleny tak, aby pokryly celé období realizace projektu od 1.2.2021 do 31.1.2023.

 

 

 

Předmětem zakázky jsou následující vzdělávací aktivity včetně zajištění školicích materiálů k těmto aktivitám:

 

KURZ zaměřený na vyjednávání a argumentaci, obchodní dovednosti, osobní typologii zákazníka, vedení zaměstnanců, motivaci, kreativní metody, snižování nákladů ve společnosti, strategii myšlení; marketingové nástroje Facebook a Instagram

 

Vyjednávání a argumentace:

 

Rozbor témat: efektivně připravit na různé typy vyjednávání, pracovat s ústupky a mapovat zónu dohody, vést vícepoložkové vyjednávání a dosáhnout maximálního zisku pro sebe a také pro druhou stranu, mapovat priority druhé strany a efektivně ovlivňovat rozhodnutí druhé strany, posílit své alternativní řešení k případné nedohodě, efektivně pracovat s argumenty a zvládat námitky druhé strany, klást ty správné otázky, dohodnout se s druhou stranou, přesvědčit druhou stranu, zefektivnit své vyjednávací schopnosti, používat speciální vyjednávací techniky, vyhrát vyjednávání a zároveň si udržet dobré vztahy.

Metody: Prakticky zaměřený seminář
Rozsah:
 2 skupiny, po 12 účastnících / tj. celkem 16 školicích hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
 1 skupina, po 7 účastnících / tj. celkem 8 školících hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
Cílová skupina: asistenti prodeje, pracovníci prodeje backoffice, pracovníci e-shopu, zaměstnanci nákupu a marketingu, zaměstnanci reklamací, obchodní zástupci
Předpokládaný počet osob ve skupině: 12 a 7
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023

 

Obchodní dovednosti:

 

Rozbor témat: Co je to prodej, strach a negativní přesvědčení spojená s prodejem, motivace a cíle obchodníka, prodejní cyklus, nalezení a oslovení potencionálních klientů, struktura telefonátu, budování vztahu a důvěry, kulturní a osobnostní diverzita a její vliv na ochod, efektivní komunikace: jak klást otázky, zjišťovat potřeby a naslouchat, prodejní rozhovor – prezentace / demonstrace, prodejní metody, podprahové rozhodování a funkce emocí, řešení námitek, uzavírání obchodu, follow up, akční plán – první kroky v praxi.

 

Metody: Prakticky zaměřený seminář
Rozsah:
 2 skupiny, po 12 účastnících / tj. celkem 16 školicích hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
 1 skupina, po 3 účastnících / tj. celkem 8 školících hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
Cílová skupina: asistenti prodeje, pracovníci prodeje backoffice, pracovníci e-shopu, zaměstnanci nákupu a marketingu, obchodní zástupci
Předpokládaný počet osob ve skupině: 12 a 3
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023
 

Osobnostní typologie zákazníka:

 

Rozbor témat: Charakteristika jednotlivých typů – příklady z praxe, cílová skupina mých produktů a služeb, motivace zákazníka podle typů (osobnostní typologie), nácvik komunikace, argumentace a prezentace nabídky s ohledem na typ zákazníka, práce s námitkami podle typologie zákazníka

 

Metody: Prakticky zaměřený seminář
Rozsah:
 2 skupiny, po 11 účastnících / tj. celkem 16 školicích hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
 1 skupina, po 7 účastnících / tj. celkem 8 školících hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
Cílová skupina: asistenti prodeje, pracovníci prodeje backoffice, pracovníci e-shopu, zaměstnanci nákupu a marketingu, obchodní zástupci
Předpokládaný počet osob ve skupině: 11 a 7
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023

 

Vedení zaměstnanců:

 

Rozbor témat: Analýza stávajícího stylu vedení, její plusy a mínusy, rizika; test manažerského stylu, situační vedení podle průběhu času, praxe a typu člověka; styly řízení a jak je použít; jak stanovovat a komunikovat cíle jako předpoklad úspěšného vedení, cíle; SMART podmínky, zpětná vazba -pochvala a kritika, delegování úkolů, jeho zásady a podmínky, nácviky a simulace vedení rozhovorů se zaměstnanci

 

Metody: Prakticky zaměřený seminář
Rozsah:
1 skupina, po 2 účastnících / tj. celkem 16 školicích hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
Cílová skupina: vedoucí skladu a zástupce vedoucího skladu
Předpokládaný počet osob ve skupině: 2
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023

 

 

 Motivace:

 

Rozbor témat: Co očekáváme od zvýšení motivace; projevy manažera a jejich vliv na demotivaci podřízených; hodnotové systémy a jejich význam; motivace jednotlivce a motivace týmů; příčiny náhlého snížení výkonu, fluktuace, nemocí; předcházení odchodům pracovníků; demotivace, vyhoření; typy zaměstnanců, problémoví lidé; příprava motivujícího prostředí; motivační nástroje, jak zacílit motivaci; pozitivní a negativní motivace; vytvoření motivační knihovny a nástrojů vedoucí k vyšší spokojenosti

 

Metody: Prakticky zaměřený seminář
Rozsah:
 1 skupina, po 2 účastnících / tj. celkem 16 školicích hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
Cílová skupina: vedoucí skladu a zástupce vedoucího skladu
Předpokládaný počet osob ve skupině: 2
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023

 

Kreativní metody:

Rozbor témat: Pojmenovat vlastní kreativní síly, jak je rozvíjet v každodenní praxi, jak proměnit stres do tvořivého tlaku, využívání tvořivých sil ke změně stereotypů, jak připravit tvořivé klima, jak podpořit kreativitu kolegů dříve než ji zkritizuji, leadership jinak než ho znáte, kde vyhledávat situace podněcující tvořivost, jak zorganizovat čas, aby vznikl prostor pro kreativitu, kreativní metody řešení problémových otázek, Brainstorming, Brainwriting, Synektika, De Bonova metoda; další moderní kreativní metody, efektivní využití těchto metod, jak psát kreativní texty; directmail, jak na něj, tiskové zprávy pracující za vás
 
Metody: Prakticky zaměřený seminář
Rozsah:
1 skupina, 1 účastník / tj. celkem 16 školicích hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
Cílová skupina: ředitel marketingu
Předpokládaný počet osob ve skupině: 1
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023

 

Snižování nákladů ve společnosti:

Rozbor témat: strategie a plánování; zdroje úspor - náklady ve výsledovce, resp. v reportingu, benchmarking, volba priorit; obchod a marketing; přiměřenost výrobních prostředků - dvě cesty optimalizace; optimalizace počtu pracovníků - benchmarking, procesy, směnnost, outsourcing;  užitečné metody manažerské práce - metoda úzkých míst, ABC analýza, Paretovo pravidlo, Empowerment, benchmarking, time management, „zdravý selský rozum"; cenová jednání; nákupní strategie a organizace nákupu - nákupčí a zásobovači; řízení dodavatelů - diferenciace dodavatelů, ABC analýza, míra dominance.; řízení zásob (optimální velikost dodávky, obrátka zásob, pojistná zásoba...); systém přiřazování nákladů - metody nákladových analýz

 

Metody: Prakticky zaměřený seminář
Rozsah:
 1 skupina, 1 účastník / tj. celkem 16 školicích hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
Cílová skupina: ředitel marketingu
Předpokládaný počet osob ve skupině: 1
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023

 

 

 

 

 

 

Strategie myšlení:

 

Rozbor témat:

MOJE ZMĚNA
Změna mého myšlení, když nejsem spokojen.
Směřování vlastní energie jiným směrem.
MOJE ANALÝZA
Analýza vašeho typického zákazníka.
Analýza vašeho ideálního, nejlepšího zákazníka.
Proč koupil ten nejlepší? 
Kteří jsou klienti, o které nesmíme přijít? 
Proč si mám koupit právě od vás? 
MOJE STRATEGIE
Strategie udržitelného rozvoje – které zákazníky nechci.
Typy zákazníků a strategie servisu
Strategie vyjednávání se zákazníky. Jak na negativní taktiky.
Moc, informace, čas
MOJE PROCESY
Jak vytvořit vaši odlišnost, jedinečnost v 6 bodech.
Charakteristiky nepřekonatelné výhody.
Co není odlišnost. 
Vyjednává se o užitky. Typy klientů a jejich užitky.
Klientská turistika. Dva důvody proč lidé (i klienti) odcházejí.
Malá a velká rozhodnutí.
Prvně se snaž pochopit, potom teprve být pochopen. 
MOJE ROZHODNUTÍ
Formulace naší odlišnosti za 3 minuty.
Jak oslovit klienta naší odlišností v praxi – 9 kroků strategie

 

Metody: Prakticky zaměřený seminář
Rozsah:
 1 skupina, 1 účastník / tj. celkem 16 školicích hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
Cílová skupina: ředitel marketingu
Předpokládaný počet osob ve skupině: 1
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023

 

 

 

 Týmová spolupráce:

 

Rozbor témat: Význam týmové práce a předpoklady efektivní práce týmu;  dvojí pojetí týmu – tým k určitému úkolu a tým jako společenství lidí;  význam týmové spolupráce pro jednotlivce, vedoucího a celou společnost; výběr vhodných úkolů pro týmové řešení; úloha manažera při vedení týmu; jednotlivé fáze a stadia vývoje týmu; vytváření týmu - kritéria pro výběr jeho jednotlivých členů a jejich příprava; práce v týmu z hlediska optimálního využití potenciálu jeho členů; typologie členů týmu, týmové role a jejich příspěvek k činnosti týmu;  komunikace v týmu a mezi týmy; podmínky a předpoklady týmové spolupráce; efektivita týmu, synergický efekt; efektivita jedince ve vztahu k působení celého týmu; bariéry a možná omezení efektivní týmové spolupráce; negativní jevy, které se mohou v týmech vyskytovat, možnosti jejich prevence a eliminace (zahálení, skupmysl, emocionální konflikty atd.); rozhodování v týmu -    metody týmového rozhodování a řešení problémů

 

Metody: Prakticky zaměřený seminář
Rozsah:
 1 skupina, po 4 účastnících / tj. celkem 16 školicích hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
 1 skupina, po 3 účastnících / tj. celkem 8 školících hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
Cílová skupina: asistenti prodeje, pracovníci prodeje backoffice, pracovníci e-shopu, zaměstnanci nákupu a marketingu
Předpokládaný počet osob ve skupině: 4 a 3
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023

 

 Facebook:

 

Témata odborná:

Rozbor témat: Svět sociálních sítí v číslech (Facebook, Instagram, Twitter)
Specifika jednotlivých sociálních sítí a jejich vhodnost pro vaše podnikání smyl
Efektivní vedení Facebookového profilu firmy s minimálními výdaji
Jaký obsah a jakým způsobem ho sdílet se svými fanoušky
Kde najít legálně použitelné obrázky
Tipy na práci s legálními free aplikacemi, které vám pomohou posty vyrábět na vysoké grafické úrovni a přitom nezaplatíte ani korunu
Jak zvládat diskuzi na Facebooku
Facebook a zásady jeho používání
 

Instagram :

Témata odborná:

Rozbor témat: Svět sociálních sítí v číslech (Instagram)
Specifika jednotlivých sociálních sítí a jejich vhodnost pro vaše podnikání smyl; Efektivní vedení Instagramového profilu firmy s minimálními výdaji
Jaký obsah a jakým způsobem ho sdílet se svými fanoušky
Kde najít legálně použitelné obrázky
Tipy na práci s legálními free aplikacemi, které vám pomohou posty vyrábět na vysoké grafické úrovni a přitom nezaplatíte ani korunu
Instagram a zásady jeho používání

 
Metody: Prakticky zaměřený seminář
Rozsah:
1 skupina, po 1 účastníkovi / tj. celkem 16 (Facebook) a 16 (Instagram) školicích hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
Cílová skupina: Copywriter
Předpokládaný počet osob ve skupině: 1;1
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023

 

Předpokládaná cena bez DPH za měkké a manažerské dovednosti : 996.240 Kč

 

KURZ ZAMĚŘENÝ na obecné IT dovednosti

 

MS EXCEL:

Rozbor témat:
Jak otevřít Excel, rychle vytvořit tabulku
Jak upravit tabulku tak, aby byla hezká a přehledná
Naučíte se používat funkce a výpočty

Vytvořit z tabulky různé typy grafů
Počítání se dny v týdnu, svátky nebo časem
Automatické doplňování údajů do tabulky
Výpočet průměru, mediánu, maxima apod.
Rozdělení textu do samostatných buněk (např. jméno a příjmení)
Pokročilé možnosti vizualizací dat v přehledných grafech
Jak používat ověření dat a uzamčení
Práce s makry a kartou vývojáře
kontingenční tabulky a grafy

Jak snadno nalézt a smazat opakující se data (duplicity)
Vytváření vlastních šablon
Jak celou tabulku nebo její části vytisknout

 

Metody: Prakticky zaměřený seminář
Rozsah:
1 skupina po 4 účastnících / tj. každá skupina celkem 16 školících hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
1 skupina po 5 účastnících / tj. každá skupina celkem 8 školících hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
Cílová skupina: vedoucí skladu, zástupce vedoucího skladu, pracovníci marketingu a servisu
Předpokládaný počet osob ve skupině: 4 a 5
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023

 

 

 

MS Outlook:

 

Témata odborná:

Rozbor témat:
vytvářet zprávy, odpovídat na ně, přeposílat je dál, upravovat jejich obsah, třídit je do složek a vyhledávat je. Vyzkoušení si práci s kontakty, kalendářem, úkoly, deníkem a poznámkami. Rozšíření o  Business Contact Manageru pro Microsoft Outlook, který je určen stávajícím uživatelům Microsoft Outlooku, kteří chtějí pomocí doplňku Business Contact Manager spravovat své obchodní a marketingové činnosti.
 

 

Metody: Prakticky zaměřený seminář
Rozsah:
 1 skupina, po 2 účastnících / tj. celkem 8 školicích hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
 Cílová skupina: asistenti vedení
Předpokládaný počet osob ve skupině: 2
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023

 

 

Předpokládaná cena bez DPH za obecné IT dovednosti : 186.624 Kč

 

 

KURZ ZAMĚŘENÝ NA ÚČETNICTVÍ

 

Témata odborná:
1/ Účetní kurz 1 – DPH, fakturace a doklady
2/ Účetní kurz 2 – účetnictví, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky
3/ Účetní kurz 3 – Daň z příjmů právnických osob a fyzických osob
4/ Účetní kurz 4 – Daňové a účetní aktuality a praktické řešení účetních případů
5/ Účetní kurz 5 – účetní závěrka
 
Rozsah: 1 skupina po 6 účastnících/ tj. celkem 8 školících hodin pro DPH, fakturace a doklady; 1 skupina po 5 účastnících/ tj. celkem 8 školících hodin pro účetnictví, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky; 1 skupina po 2 účastnících/ tj. celkem 8 školících hodin pro daň z příjmů fyzických a právnických osob; 1 skupina po 2 účastnících/ tj. celkem 8 školících hodin pro daňové a účetní aktuality včetně praktických řešení účetních případů; 1 skupina po 2 účastnících/ tj. celkem 8 školících hodin pro účetní závěrku;
Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut.
Rozbor témat: DPH a jeho změny, řešení fakturace, náležitosti dokladů, dobropisy a praktické příklady; daně z příjmů fyzických a právnických osob včetně změn; účetní závěrka a uzávěrka v praktických příkladech včetně změn; praktické řešení specifických problémů v oblasti účetnictví a daní, evidence hmotného a nehmotného majetku, řešení pohledávek apod..

 

Metody: Prakticky zaměřený seminář
Cílová skupina: účetní
Předpokládaný počet osob ve skupině: 6;5;2;2;2
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023

 

 

Předpokládaná cena bez DPH za účetní, ekonomické a právní kurzy : 59.296 Kč

 

 

KURZ ZAMĚŘENÝ NA JAZYKOVÉ ZNALOSTI – ANGLICKÝ JAZYK

 

Témata odborná:

Rozbor témat:  zaměření na správné používání odborných výrazů – anglický jazyk – maximální využití odborné slovní zásoby v oblasti obchodu, psaní emailů a obchodních dopisů, základní obchodní fráze, poslech rozhovorů

Metody: Prakticky zaměřený seminář
Rozsah:
 1 skupina, po 12 účastnících / tj. celkem 78 školicích hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
 1 skupina, po 4 účastnících / tj. celkem 60 školících hodin bez přestávek. Jedna vyučovací hodina je myšlena v rozsahu 60 minut
Cílová skupina: pracovníci prodeje backoffice,  zaměstnanci nákupu a marketingu, vedení společnosti, zaměstnanci e-shopu
Předpokládaný počet osob ve skupině: 12 a 4
Předpokládaný termín realizace: říjen 2021 – leden 2023

 

Předpokládaná cena bez DPH za jazykové vzdělávání : 55.200 Kč

 

Zadavatel umožňuje podat nabídku na dílčí části předmětu zakázky.

 

Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku.

 

Počet školících hodin je bez přestávek a každá vyučovací hodina v rozsahu 60 minut.

Realizace zakázky bude probíhat v období od 1.10.2021 do 31.1.2023 . Konkrétní časový plán vzdělávání bude stanoven po dohodě se zástupci cílových skupin projektu.

 

Cílová skupina pochází z  území celé České republiky s tím, že školení bude probíhat buď přímo u objednavatele či u dodavatele v jeho školících místnostech.

Přesná místa realizace kurzů budou stanovena a optimalizována s ohledem na dojezdovou vzdálenost účastníků kurzů jednotlivých skupin.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

1.297 360 Kč

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Realizace zakázky bude probíhat v období od října 2021 do ledna 2023. Konkrétní časový plán vzdělávání bude stanoven po dohodě se zástupci cílových skupin projektu.

Místo dodání / převzetí plnění

Cílová skupina pochází z  území celé České republiky s tím, že školení by probíhalo buď přímo na centrále společnosti nebo ve školících místnostech dodavatele.

Přesná místa realizace kurzů budou stanovena a optimalizována s ohledem na dojezdovou vzdálenost účastníků kurzů jednotlivých skupin.

 

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

Nabídky, které nebudou úplné nebo budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, budou z hodnotícího procesu vyřazeny.

Úplně a včas podané nabídky budou hodnoceny dle těchto kritérií:

Hodnoticí kritérium

Váha

Kvalita nabízených služeb a metody realizace vzdělávacích kurzů

50 %

Nabídková cena

50 %

 

Kvalita nabízených služeb a metody realizace vzdělávacích kurzů (subjektivní kritérium)

hodnoceno bude obsahové zpracování vzdělávacích kurzů dle okruhů uvedených v kapitole 2.2 této Zadávací dokumentace
preferováno bude kvalitní zpracování obsahů vzdělávacích kurzů a jejich přizpůsobení cílové skupině a jejich potřebám
hodnoceny budou metody realizace vzdělávacích kurzů
preferovány budou takové metody realizace kurzů, které budou efektivní a budou mít vysokou míru přínosnosti pro cílové skupiny

 

Nabídková cena (číselné kritérium)

hodnocena bude celková cena zakázky v CZK bez DPH
preferována bude ta nabídka, která nabídne v daném kritériu nejnižší hodnotu

 

Hodnocení nabídek bude provedeno Metodického pokynu pro zadávání zakázek OPZ.

 

 

Metody hodnocení kritérií:

Pro hodnocení ceny bude využita následující metoda:

                   nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)

100 x            ---------------------------------------------             x 0,5

                         cena hodnocené nabídky

 

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním body odpovídající porovnání s nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Touto metodou bude hodnoceno souhrnné kritérium kvalita nabízených služeb, a to s váhou 50%. V rámci toho kritéria bude hodnocena kvalita nabízených studijních materiálů, kvalita řešení osnov, kvalita nabízené metodiky vzdělávání, kvalitativní hodnocení ukázkové hodiny, vyhodnocování zpětné vazby u studentů, vyhodnocení přínosu výuky, analýza vzdělávacích potřeb.

Lépe budou hodnoceny nabídky, které předloží materiály odpovídající potřebám cílové skupiny, vedoucí k maximální kvalitě nabízeného programu, maximální efektivitě přenosu kompetencí na cílovou skupinu, a tím také k eliminaci rizik realizace projektu.

 

Počet bodů hodnocené nabídky x 0,5

 

Body za všechna ohodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. V případě rovnosti bodů nejvýhodnějších nabídek se vítězná nabídka vylosuje.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o dílo s žádným z uchazečů a zadávací řízení zrušit i bez uvedení důvodu. O této skutečnosti bude zadavatel uchazeče informovat.

 

Výběr dodavatele:

Otevírání obálek s nabídkami proběhne: 1.10.2021

Výběr dodavatele služeb a hodnocení nabídek : 4.10.2021 – 14.10.2021

Oznámení výsledků výběrového řízení: 15.10.2021

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele[1]

Uchazeč musí splňovat:

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

 

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů:

doložením originálu čestného prohlášení uchazeče o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to v České republice.
doložením originálu čestného prohlášení uchazeče o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to v České republice.

 

Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním zástupcem uchazeče nebo zmocněnou osobou pověřenou.

 

 

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

 

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

doložením originálu či úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu o právní subjektivitě dle příslušné právní formy uchazeče,
doložením originálu či úředně ověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
zadavatel požaduje náhled školící hodiny s lektorem na jednotlivé vzdělávací aktivity a to ve školících místnostech uchazeče nebo v elektronické podobě formou e-learningu či náhledu internetového či elektronického kurzu.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

 

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů:

doložením profesních životopisů členů lektorského týmu, kteří se budou podílet na realizaci zakázky. 

 

Další zadávací podmínky

 

Zadání této zakázky se řídí Metodickými pokyny pro zadávání zakázek OPZ.

Zadavatel neposkytne vybranému uchazeči zálohu na případné náklady spojené s realizací zakázky.

Kontrolou realizace dodávek je pověřen ze strany zadavatele realizační tým projektu.
Dodavatel bude k fakturaci dodávat prezenční listiny s příslušnými logy programu, hodnocení účastníků, hodnocení a zpětnou vazbu poskytnutou lektorem. 

 

Platby za prováděné služby budou prováděny na základě vystavených faktur. Lhůtu splatnosti faktur navrhne v nabídce uchazeč. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je zadavatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí zadavatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li zadavatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i zadavatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude podána v českém jazyce, bude zpracována a podána v souladu s podmínkami této Zadávací dokumentace a bude respektovat veškeré náležitosti předepsané Občanským zákoníkem. 

 

Členění nabídky:

 

Krycí list nabídky

úplná identifikace uchazeče a zadavatele včetně uvedení kontaktní osoby včetně kontaktů na tuto osobu, celková nabídková cena za kompletně provedené služby (cena zakázky v Kč bez DPH a cena zakázky v Kč včetně DPH) a datum a podpis statutárního zástupce uchazeče nebo zmocněné osoby pověřené

 

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle požadavků uvedených v kapitole 3. této Zadávací dokumentace

 

 

Návrh smlouvy o dílo

písemný návrh smlouvy na plnění předmětu zakázky bude podepsán statutárním zástupcem uchazeče nebo zmocněnou osobou pověřenou, návrh smlouvy bude obsahovat nabídkovou cenu.

 

Popis nabízeného plnění

popis a bližší specifikace nabízeného plnění, a to samostatně na jednotlivé kurzy uvedené v kapitole 2.2. této Zadávací dokumentace v návaznosti na hodnotící kritéria
obsahové zpracování vzdělávacích kurzů,
metody realizace vzdělávacích kurzů,
nabídková cena,
platební podmínky.

 

Elektronické médium

Nabídka bude zpracována také na CD nebo Flash disku v elektronické formě.

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v české měně, bude předložena v členění bez DPH, vypočtená DPH a cena včetně DPH. Hodnota DPH bude vypočtena podle daňových předpisů platných k datu podání nabídky. Celková cena zakázky v Kč včetně DPH bude v nabídce stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná.

 

Cena zakázky bude uvedena v členění na jednotlivé kurzy a bude mít minimálně následující strukturu:

 

Předmětem hodnocení bude celková cena zakázky v Kč bez DPH. Nejvýše přípustná nabídková cena za celý předmět plnění činí 1 297 360 Kč bez DPH.

 

Nabídková cena bude obsahovat již veškeré náklady uchazeče nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky, zejména:

kompletní přípravu kurzu, včetně konzultací se zadavatelem k zabezpečení kvalitní přípravy a průběhu školení,
prezenční listiny respektující pravidla publicity OPZ 
školicí materiály individuálně připravované pro každý vzdělávací kurz, materiály musí být zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ ,
cestovné, ubytování a stravování lektora, příp. organizačního pracovníka dodavatele,
pronájem didaktické techniky a didaktických pomůcek,
vyhodnocení kurzu, poskytnutí zpětné vazby,
osvědčení o absolvování okruhu každému účastníkovi zpracované v souladu s pravidly publicity OPZ.

 

Požadavek na písemnou a elektronickou formu nabídky

Nabídka bude podána v českém jazyce, bude zpracována a podána v souladu s podmínkami této Zadávací dokumentace a bude respektovat veškeré náležitosti předepsané Občanským zákoníkem. 

Nabídka bude zpracována také na CD nebo Flash disku v elektronické formě.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii zcela totožné s originálem. Nabídka bude zpracována také na CD nebo Flash disku v elektronické formě.

 

 

Všechny listy nabídky včetně jejích příloh budou očíslovány průběžnou vzestupnou řadou začínající číslem 1.

 

Nabídka bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče nebo zmocněnou osobou pověřenou. V případě podpisu nabídky zmocněnou osobou doloží uchazeč v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.

 

Nabídka bude doručena v obálce dostatečně zajištěné proti neoprávněné manipulaci a označené těmito údaji:

název zakázky
jméno a adresa zadavatele,
jméno a adresa uchazeče,
nápis „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“ v levém horním rohu

 

Jinou formu předložení nabídek než zde popsanou zadavatel nepřipouští.

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.9.2021 ve 12:00 hod.

Až do okamžiku vypršení této lhůty je možné již podané nabídky písemně či elektronicky (faxem či elektronickou poštou) kdykoliv stáhnout zpět. Po stažení nabídky lze před vypršením lhůty pro podání nabídek případně podat nabídku novou.

 

Nabídky je možné doručit kurýrem, poštou nebo osobně na kontaktní adresu zadavatele po předchozí domluvě na tel. 547 422 756.

 

Baby Direkt s.r.o.

Letiště Brno Tuřany 949/5

627 00 Brno

 

Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny a nebudou hodnoceny.

 

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele

V Brně dne 31.8.2021                                  

 

 

 

 

 

 Další požadavky mohou být zadavatelem specifikovány v závěrečné části výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1297360,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.9.2021 do 12:00

Místo dodání / převzetí plnění:
Letiště Brno Tuřany 949/5, 627 00 Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které nebudou úplné nebo budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, budou z hodnotícího procesu vyřazeny.

Úplně a včas podané nabídky budou hodnoceny dle těchto kritérií:

Hodnoticí kritérium

Váha

Kvalita nabízených služeb a metody realizace vzdělávacích kurzů

50 %

Nabídková cena

50 %

 

Kvalita nabízených služeb a metody realizace vzdělávacích kurzů (subjektivní kritérium)

hodnoceno bude obsahové zpracování vzdělávacích kurzů dle okruhů uvedených v kapitole 2.2 této Zadávací dokumentace
preferováno bude kvalitní zpracování obsahů vzdělávacích kurzů a jejich přizpůsobení cílové skupině a jejich potřebám
hodnoceny budou metody realizace vzdělávacích kurzů
preferovány budou takové metody realizace kurzů, které budou efektivní a budou mít vysokou míru přínosnosti pro cílové skupiny

 

Nabídková cena (číselné kritérium)

hodnocena bude celková cena zakázky v CZK bez DPH
preferována bude ta nabídka, která nabídne v daném kritériu nejnižší hodnotu

 

Hodnocení nabídek bude provedeno Metodického pokynu pro zadávání zakázek OPZ.

 

 

Metody hodnocení kritérií:

Pro hodnocení ceny bude využita následující metoda:

                   nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)

100 x            ---------------------------------------------             x 0,5

                         cena hodnocené nabídky

 

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním body odpovídající porovnání s nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Touto metodou bude hodnoceno souhrnné kritérium kvalita nabízených služeb, a to s váhou 50%. V rámci toho kritéria bude hodnocena kvalita nabízených studijních materiálů, kvalita řešení osnov, kvalita nabízené metodiky vzdělávání, kvalitativní hodnocení ukázkové hodiny, vyhodnocování zpětné vazby u studentů, vyhodnocení přínosu výuky, analýza vzdělávacích potřeb.

Lépe budou hodnoceny nabídky, které předloží materiály odpovídající potřebám cílové skupiny, vedoucí k maximální kvalitě nabízeného programu, maximální efektivitě přenosu kompetencí na cílovou skupinu, a tím také k eliminaci rizik realizace projektu.

 

Počet bodů hodnocené nabídky x 0,5

 

Body za všechna ohodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. V případě rovnosti bodů nejvýhodnějších nabídek se vítězná nabídka vylosuje.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o dílo s žádným z uchazečů a zadávací řízení zrušit i bez uvedení důvodu. O této skutečnosti bude zadavatel uchazeče informovat.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč musí splňovat:

A)ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

 

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů:

-doložením originálu čestného prohlášení uchazeče o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to v České republice.

-doložením originálu čestného prohlášení uchazeče o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to v České republice.

 

Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním zástupcem uchazeče nebo zmocněnou osobou pověřenou.

 

 

B)PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

 

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

-doložením originálu či úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu o právní subjektivitě dle příslušné právní formy uchazeče,

-doložením originálu či úředně ověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

-zadavatel požaduje náhled školící hodiny s lektorem na jednotlivé vzdělávací aktivity a to ve školících místnostech uchazeče nebo v elektronické podobě formou e-learningu či náhledu internetového či elektronického kurzu.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

 

C)TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů:

doložením profesních životopisů členů lektorského týmu, kteří se budou podílet na realizaci zakázky. 

 

Další zadávací podmínky

 

Zadání této zakázky se řídí Metodickými pokyny pro zadávání zakázek OPZ.

Zadavatel neposkytne vybranému uchazeči zálohu na případné náklady spojené s realizací zakázky.

-Kontrolou realizace dodávek je pověřen ze strany zadavatele realizační tým projektu.

-Dodavatel bude k fakturaci dodávat prezenční listiny s příslušnými logy programu, hodnocení účastníků, hodnocení a zpětnou vazbu poskytnutou lektorem. 

 

Platby za prováděné služby budou prováděny na základě vystavených faktur. Lhůtu splatnosti faktur navrhne v nabídce uchazeč. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je zadavatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí zadavatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li zadavatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i zadavatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána v českém jazyce, bude zpracována a podána v souladu s podmínkami této Zadávací dokumentace a bude respektovat veškeré náležitosti předepsané Občanským zákoníkem. 

 

Členění nabídky:

 

Krycí list nabídky

úplná identifikace uchazeče a zadavatele včetně uvedení kontaktní osoby včetně kontaktů na tuto osobu, celková nabídková cena za kompletně provedené služby (cena zakázky v Kč bez DPH a cena zakázky v Kč včetně DPH) a datum a podpis statutárního zástupce uchazeče nebo zmocněné osoby pověřené

 

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle požadavků uvedených v kapitole 3. této Zadávací dokumentace

 

 

Návrh smlouvy o dílo

písemný návrh smlouvy na plnění předmětu zakázky bude podepsán statutárním zástupcem uchazeče nebo zmocněnou osobou pověřenou, návrh smlouvy bude obsahovat nabídkovou cenu.

 

Popis nabízeného plnění

popis a bližší specifikace nabízeného plnění, a to samostatně na jednotlivé kurzy uvedené v kapitole 2.2. této Zadávací dokumentace v návaznosti na hodnotící kritéria
obsahové zpracování vzdělávacích kurzů,
metody realizace vzdělávacích kurzů,
nabídková cena,
platební podmínky.

 

Elektronické médium

Nabídka bude zpracována také na CD nebo Flash disku v elektronické formě.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v české měně, bude předložena v členění bez DPH, vypočtená DPH a cena včetně DPH. Hodnota DPH bude vypočtena podle daňových předpisů platných k datu podání nabídky. Celková cena zakázky v Kč včetně DPH bude v nabídce stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná.

 

Cena zakázky bude uvedena v členění na jednotlivé kurzy a bude mít minimálně následující strukturu:

 

Předmětem hodnocení bude celková cena zakázky v Kč bez DPH. Nejvýše přípustná nabídková cena za celý předmět plnění činí 1 297 360 Kč bez DPH.

 

Nabídková cena bude obsahovat již veškeré náklady uchazeče nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky, zejména:

kompletní přípravu kurzu, včetně konzultací se zadavatelem k zabezpečení kvalitní přípravy a průběhu školení,
prezenční listiny respektující pravidla publicity OPZ 
školicí materiály individuálně připravované pro každý vzdělávací kurz, materiály musí být zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ ,
cestovné, ubytování a stravování lektora, příp. organizačního pracovníka dodavatele,
pronájem didaktické techniky a didaktických pomůcek,
vyhodnocení kurzu, poskytnutí zpětné vazby,
osvědčení o absolvování okruhu každému účastníkovi zpracované v souladu s pravidly publicity OPZ.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána v českém jazyce, bude zpracována a podána v souladu s podmínkami této Zadávací dokumentace a bude respektovat veškeré náležitosti předepsané Občanským zákoníkem. 

Nabídka bude zpracována také na CD nebo Flash disku v elektronické formě.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 8. 2021
 
Aktualizováno: 31. 8. 2021