Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání pro zaměstnance společnosti Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13522

Název zakázky: Vzdělávání pro zaměstnance společnosti Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Obchodní 109, 251 01 Čestlice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Roman Vávře
  • Telefon: +420724483250
  • E-mail: roman.vavre@volvo.com

IČ zadavatele: 61055239

DIČ zadavatele: CZ61055239

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Roman Vávře
  • Telefon: +420724483250
  • E-mail: roman.vavre@volvo.com

Lhůta pro podání nabídek: 4. 8. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 711000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 7. 2020
 
Aktualizováno: 17. 8. 2020