Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění ubytování ve Velké Británii (Skotsko) a Španělsku pro účastníky zahraničních stáží v rámci projektu „Začít znovu II. - Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13243

Název zakázky: Zajištění ubytování ve Velké Británii (Skotsko) a Španělsku pro účastníky zahraničních stáží v rámci projektu „Začít znovu II. - Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Centrum pro komunitní práci Severní Morava

Sídlo zadavatele: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Ivo Škrabal
 • Telefon: +420777793714
 • E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz

IČ zadavatele: 70925437

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Ivo Škrabal
 • Telefon: +420777793714
 • E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 1. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele určené pro podání nabídek: Centrum pro komunitní práci Severní Morava, Regionální kancelář Šumperk - M. R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk, 1. patro nebo osobně, a to v pracovní dny od 8:00 - 11:00. Místnost bude označena: Příjem nabídek na Zajištění ubytování ve Velké Británii (Skotsko) a Španělsku pro účastníky zahraničních stáží v rámci projektu „Začít znovu II. - Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež“, kontaktní osoba Mgr. Ivo Škrabal.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který zajistí ubytovací prostory ve Velké Británii (Skotsko) ve  městě Edinburgh (místem ubytovacího zařízení musí být výhradně katastrální území města), a který současně zajistí ubytovací prostory ve Španělsku ve  městě Barcelona (místem ubytovacího zařízení musí být výhradně katastrální území města) pro celkový počet min. 12 a max. 28 osob ve 2 bězích v roce 2020 (1. běh v první polovině roku 2020 a 2. běh ve druhé polovině roku  2020).

Předmět zakázky bude plněn v roce 2020 (s předpokládanými termíny únor - duben 2020 a říjen - prosinec 2020) v rámci projektu „Začít znovu II. - Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež“. Přesný termín pobytů v roce 2020 a přesný počet osob ubytovaných pro 1. běh v roce 2020 bude sdělen zadavatelem dodavateli nejpozději 7 dnů před začátkem pobytu. Přesný termín pobytu pro 2. běh v roce 2020 a přesný počet osob ubytovaných pro 2. běh v roce 2020 bude sdělen zadavatelem dodavateli nejpozději 14 dní před začátkem pobytu.

Dodavatel poskytne ubytovací službu níže uvedenému počtu osob v níže uvedených termínech:

 • Ubytování pro 1. běh projektu ve Velké Británii (Skotsko - Edinburgh) předpokládaný počet 5 osob z cílové skupiny (dále jen „cílová skupina“) po dobu 55 nocí nepřetržitě v termínu nejdříve od 9. února 2020 do nejpozději 30. dubna 2020, a pro 2. běh projektu ve Velké Británii (Skotsko) předpokládaný počet 5 osob z cílové skupiny po dobu 55 nocí nepřetržitě v období nejdříve od 4. října 2020 do nejpozději 20. prosince 2020.
 • Ubytování pro 1. běh projektu ve Španělsku (Barcelona) předpokládaný počet 5 osob z cílové skupiny (dále jen „cílová skupina“) po dobu 55 nocí nepřetržitě v termínu nejdříve od 9. února 2020 do nejpozději 30. dubna 2020, a pro 2. běh projektu ve Španělsku (Barcelona) předpokládaný počet 5 osob z cílové skupiny po dobu 55 nocí nepřetržitě v období nejdříve od 4. října 2020 nejpozději do 20. prosince 2020.
 • Ubytování 1 osobě - Mentor CS/komunitní pracovník v zahraničí (dále jen „mentor“) ve Velké Británii (Skotsko - Edinburgh) po dobu 55 nocí nepřetržitě ve stejném termínu a ubytovacím zařízení jako ubytování pro osoby z cílové skupiny ve Velké Británii (Skotsko - Edinburgh) pro 1. běh v termínu nejdříve od 9. února 2020 nejpozději do 30. dubna 2020, a pro 2. běh projektu ve Velké Británii (Skotsko) po dobu 55 nocí nepřetržitě ve stejném termínu a ubytovacím zařízení jako ubytování pro osoby z cílové skupiny ve Velké Británii (Skotsko - Edinburgh) v období nejdříve od 4. října 2020 nejpozději do 20. prosince 2020.
 • Ubytování 1 osobě - Mentor CS/komunitní pracovník v zahraničí (dále jen „mentor“) ve Španělsku (Barcelona) po dobu 55 nocí nepřetržitě ve stejném termínu a ubytovacím zařízení jako ubytování pro osoby z cílové skupiny ve Španělsku (Barcelona) v termínu pro 1. běh nejdříve od 9. února 2020 do nejpozději 30. dubna 2020, a pro 2. běh projektu ve Španělsku (Barcelona) po dobu 55 nocí nepřetržitě ve stejném termínu a ubytovacím zařízení jako ubytování pro osoby z cílové skupiny ve Španělsku (Barcelona) v období nejdříve od 4. října 2020 nejpozději do 20. prosince 2020.
 • Ubytování 1 osobě - Ubytování realizačního týmu - internship visits (dále jen „realizační tým“) ve Velké Británii (Skotsko - Edinburgh) po dobu 4 nocí nepřetržitě ve stejném období jako ubytování pro osoby z cílové skupiny ve Velké Británii (Skotsko - Edinburgh) v termínu pro 1. běh nejdříve od 9. února 2020 do nejpozději 30. dubna 2020, a pro 2. běh projektu ve Velké Británii (Skotsko) po dobu 4 nocí nepřetržitě ve stejném období jako ubytování pro osoby z cílové skupiny ve Velké Británii (Skotsko - Edinburgh) v období nejdříve od 4. října 2020 nejpozději do 20. prosince 2020.
 • Ubytování 1 osobě - Ubytování realizačního týmu - internship visits (dále jen „realizační tým“) ve Španělsku (Barcelona) po dobu 4 nocí nepřetržitě ve stejném období jako ubytování pro osoby z cílové skupiny ve Španělsku (Barcelona) v termínu pro 1. běh nejdříve od 9. února 2020 do nejpozději 30. dubna 2020, a pro 2. běh projektu ve Španělsku (Barcelona) po dobu 4 nocí nepřetržitě ve stejném termínu období jako ubytování pro osoby z cílové skupiny ve Španělsku (Barcelona) v období nejdříve od 4. října 2020 nejpozději do 20. prosince 2020.

Veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím jednotlivých běhů:

·       1. běh (únor - duben 2020)

·       2. běh (říjen - prosinec 2020)

Ubytování musí být zajištěno včetně dnů pracovního volna a svátků, tudíž při zajišťování ubytování je třeba brát v úvahu svátky ve Velké Británii a Španělsku v daném období.

Zadavatel požaduje zajištění ubytování ve dvoulůžkových, třílůžkových nebo čtyřlůžkových pokojích (přičemž požadován je následující minimální standard ubytování: jeden dvoulůžkový pokoj, zbytek skupiny může být ubytován i ve tří a čtyř lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (koupelna, WC) a vlastní nebo společnou dostupnou kuchyňkou se základním vybavením k individuální přípravě jednoduché stravy (kuchyňský kout s nádobím a hrnci, vařičem, mikrovlnnou troubou, chladničkou, varnou konvicí) a s bezplatným internetovým připojením, v hotelech, penzionech, apartmánech či obdobných zařízeních se snadnou dopravní dostupností městské hromadné dopravy či jiné veřejné dopravy.

Zadavatel požaduje, aby ubytování bylo zajištěno pro cílovou skupinu a mentora společně v jednom zařízení, přičemž ubytování je třeba zajistit tak, aby po dobu ubytování osoby nedocházelo během celého jejího pobytu k jejímu přestěhování do jiného pokoje v ubytovacím zařízení.

Zadavatel požaduje, aby cílová skupina a mentor měli možnost v ubytovacím zařízení použít zdarma 1x týdně pračku. Pokud pračka nebude v ubytovacím zařízení k dispozici, požaduje zadavatel zajištění přístupu k pračce i mimo ubytovací zařízení, maximálně však ve vzdálenosti 20 min. při využití městské hromadné dopravy.

Zadavatel nepožaduje zajištění ubytování realizačního týmu ve shodném ubytovacím zařízení jako ubytování pro skupinu osob, které budou v místě stáží nepřetržitě po dobu 55 nocí.

Zajištění ubytování osoby realizačního týmu ve Velké Británii (Skotsko - Edinburgh) a ve Španělsku (Barceloně) v jednotlivých bězích musí splňovat následující minimální standardy. Ubytování v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (koupelna, WC) a s bezplatným internetovým připojením, v hotelech, penzionech, apartmánech či obdobných zařízeních se snadnou dopravní dostupností městské hromadné dopravy či jiné veřejné dopravy.

Zadavatel požaduje, aby pro všechny účastníky projektu byly zahrnuty v ceně služby veškeré poplatky a daně (tzn. turistické taxy, daň z přidané hodnoty dle platné legislativy ve Velké Británii a ve Španělsku) související s plněním zakázky.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce uvedl přesnou specifikaci ubytování, název a adresu ubytovacího zařízení a odkaz na webové stránky ubytovacího zařízení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1326080,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Podrobný popis harmonogramu plnění zakázky, včetně jednotlivých lhůt pro dílčí plnění zakázky je pro zajištění srozumitelnosti vymezeného předmětu plnění uvedeno v části Popis (specifikace) předmětu zakázky.

Místo dodání / převzetí plnění:
Centrum pro komunitní práci Severní Morava Regionální kancelář Šumperk M. R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena uvedená dle požadavků na způsob zpracování nabídky - viz níže.

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v Kč včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle nabídkové ceny. V případě rovnosti nabídkových cen bude o vítězné nabídce rozhodnuto transparentním losováním.

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v české měně (Kč) a v členění: cena bez DPH, DPH, cena vč. DPH (včetně slovního vyjádření). Hodnocena bude POUZE CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za výše uvedená plnění. Nabídková cena bude zpracována v následující struktuře:

Běh č. 1

Termín realizace: 9. února - 30. dubna 2020, 55 nocí nepřetržitě
Místo plnění: Velká Británie (Skotsko)

Název a adresa zařízení pro cílovou skupinu a mentora: … (pozn. doplní uchazeč)

Počet osob: 6

Celková nabídková cena bez DPH:

DPH:

Celková nabídková cena vč. DPH:


Termín realizace: 9. února - 30. dubna 2020, 4 noci nepřetržitě
Místo plnění: Velká Británie (Skotsko)

Název a adresa zařízení pro realizační tým: … (pozn. doplní uchazeč)

Počet osob: 1

Celková nabídková cena bez DPH:

DPH:

Celková nabídková cena vč. DPH:


Termín realizace: 9. února - 30. dubna 2020, 55 nocí nepřetržitě
Místo plnění: Španělsko
Název a adresa zařízení pro cílovou skupinu a mentora: … (pozn. doplní uchazeč)

Počet osob: 6

Celková nabídková cena bez DPH:

DPH:

Celková nabídková cena vč. DPH:


Termín realizace: 9. února - 30. dubna 2020, 4 noci nepřetržitě
Místo plnění: Španělsko
Název a adresa zařízení pro realizační tým: … (pozn. doplní uchazeč)

Počet osob: 1

Celková nabídková cena bez DPH:

DPH:

Celková nabídková cena vč. DPH:

Běh č. 2

Termín realizace: 4. října 2020 - 20. prosince. 2020, 55 nocí nepřetržitě
Místo plnění: Velká Británie (Skotsko)
Název a adresa zařízení pro cílovou skupinu a mentora: … (pozn. doplní uchazeč)

Počet osob: 6

Celková nabídková cena bez DPH:

DPH:

Celková nabídková cena vč. DPH:


Termín realizace: 4. října 2020 - 20. prosince 2020, 4 noci nepřetržitě
Místo plnění: Velká Británie (Skotsko)
Název a adresa zařízení pro realizační tým: … (pozn. doplní uchazeč)

Počet osob: 1

Celková nabídková cena bez DPH:

DPH:

Celková nabídková cena vč. DPH:


Termín realizace: 4. října 2020 - 20. prosince 2020, 55 nocí nepřetržitě
Místo plnění: Španělsko
Název a adresa zařízení pro cílovou skupinu a mentora: … (pozn. doplní uchazeč)

Počet osob: 6

Celková nabídková cena bez DPH:

DPH:

Celková nabídková cena vč. DPH:


Termín realizace: 4. října 2020 - 20. prosince 2020, 4 noci nepřetržitě
Místo plnění: Španělsko
Název a adresa zařízení pro realizační tým: … (pozn. doplní uchazeč)

Počet osob: 1

Celková nabídková cena bez DPH:

DPH:

Celková nabídková cena vč. DPH:


Celková nabídková cena za celé plnění zakázky bez DPH:

DPH:

Celková nabídková cena za celé plnění zakázky vč. DPH:


Celková nabídková cena za plnění zakázka bude zpracována jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, platná po celou dobu plnění této veřejné zakázky a zahrnující veškeré náklady a rizika uchazeče včetně všech poplatků, daní atd. Uchazeč zahrne do nabídkové ceny též předpokládaný vývoj inflace až do konce platnosti a účinnosti Smlouvy o poskytnutí služby.

Nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě změny daňových předpisů ve vztahu k DPH, a to na základě písemného dodatku k Smlouvě o poskytnutí služby podepsaného oběma smluvními stranami.

Vítěznou bude ta nabídka, která plnění zakázky nabízí za celkovou nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH. Pořadí dalších uchazečů bude stanoveno dle jejich nabídkové ceny včetně DPH a to vzestupně, tj. že další v pořadí bude uchazeč se druhou nejnižší cenou, třetí v pořadí uchazeč s třetí nejnižší cenou, atd.

Dodavatel, který podal vítěznou nabídku, bude vyzván k uzavření Smlouvy o poskytnutí služby.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, to však nevylučuje možnost zadavatele požádat uchazeče o její doplnění nebo objasnění, a to v dodatečné minimálně 48 hodinové lhůtě.

 

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace předložením dokladů o oprávnění k podnikání v prosté kopii v rozsahu:

 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (prostá kopie).
 • Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - výpis z živnostenského rejstříku (prostá kopie).
 • Čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - originál podepsaný oprávněnou osobou.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje zpracování nabídky dle následujícího pořadí:

 1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ opatřený podpisem osoby (osob) oprávněné jednat za uchazeče nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc musí být součástí nabídky) - vzor viz Příloha č. 1 Výzvy
 2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran.
 3. Čestné prohlášení - vzor viz Příloha č. 2 Výzvy
 4. Nabídková cena - vzor viz Příloha č. 3 Výzvy
 5. Popis zajištění ubytování ve Velké Británii (Skotsko) a ve Španělsku, ve kterém bude zajištěno ubytování osobám uvedeným v části Popisu (specifikace) předmětu zakázky, s uvedením bližší specifikace tohoto ubytování, včetně typu, názvu a adresy zařízení - viz Příloha č. 4 Výzvy
 6. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace dle požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele v této výzvě.
 7. Návrh Smlouvy o poskytnutí služby - podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat, popř. zmocněncem uchazeče - viz Příloha č. 5 Výzvy
Případné další přílohy související s předmětem této zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje, aby se ubytovací zařízení nacházelo ve Velké Británii (Skotsko) a ve Španělsku, musí český dodavatel zpracovat nabídkovou cenu rovněž s ohledem na ust. § 10 a 89 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty).

Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč.

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za celé plnění zakázky.

Pro zpracování nabídkové ceny použije dodavatel přílohu č. 3 této výzvy.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na plnění předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých rizik spojených s vlivy změn kurzů české měny, obecný vývoj cen a veškeré další náklady uchazeče. Uchazeč je povinen tyto náklady zahrnout do ceny nabídky.

Nabídková cena bude platná po celou dobu trvání zakázky.

Zadavatel neposkytuje zálohové platby. Je však možno fakturovat dílčí plnění po ukončení prvního běhu v roce 2020. Datem plnění bude poslední den ubytování účastníků v příslušném běhu v roce 2020.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Uchazeč předkládá nabídku: V českém jazyce, vlastnoručně podepsanou osobou oprávněnou jednat za uchazeče, popř. zmocněncem, v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu podpisem uchazeče, případně osoby oprávněné jednat za uchazeče.Ve dvou originálech v listinné podobě.Nabídka bude doručena poštou, kurýrní službou nebo osobně na adresu zadavatele: CpKP Severní Morava, M.R. Štefánika 1, 787 01 Šumperk.Nabídka musí být podána v uzavřené neporušené obálce, na které musí být uvedeny kontaktní údaje uchazeče, a musí být výrazně označena nápisem:NEOTVÍRAT - Zajištění ubytování ve Velké Británii (Skotsko) a Španělsku pro účastníky zahraničních stáží v rámci projektu „Začít znovu II. - Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež“ s registračním číslem CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011118.V případě nejasností může být uchazeč zadavatelem vyzván k vyjasnění nabídky ve stanovené lhůtě. Elektronické podání se nepřipouští.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodatečné dotazy k výběrovému řízení je možné podat pouze písemně, prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní osobu ve věci zakázky:Mgr. Ivo ŠkrabalEmail: ivo.skrabal@cpkp.czKaždá odpověď spolu se zněním dotazu bude uveřejněna na webových stránkách www.esfcr.cz. Telefonické dotazy se nepřipouštějí. Zadavatel zodpoví pouze dotazy doručené nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Uchazeč je povinen bezvýhradně respektovat požadavky této výzvy.
 • Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku.
 • Zadavatel nepřipouští předložení variantních nabídek.
 • Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění, nabídka musí obsahovat celý předmět zakázky.
 • Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem.
 • Nabídka bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 - 2020 a v souladu s pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č. 11).
 • www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do doby, než bude uzavřena smlouva s vybraným uchazečem v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, kap. 20.10.
 • Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za škody, případně ušlý zisk způsobený zrušením výběrového řízení a nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí na veřejné zakázce.
 • Zadavatel nebude zvát uchazeče k otevírání obálek s nabídkami.
 • Zadavatel zakázky i dodavatel jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1325440.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): UNNI TRADING s.r.o., Na Letné 57, 779 00 Olomouc, IČ: 27802221

  Datum podpisu smlouvy: 30. 1. 2020

Datum ukončení: 30. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 1. 2020
 
Aktualizováno: 7. 5. 2021