Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro ALEMA Lanškroun a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12448

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro ALEMA Lanškroun a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 8. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ALEMA Lanškroun a.s.

Sídlo zadavatele: Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun - Žichlínské Předměstí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Slavomír Vaňous
 • Telefon: +420723950666
 • E-mail: slavomir.vanous@alema.cz

IČ zadavatele: 25932853

DIČ zadavatele: CZ25932853

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Slavomír Vaňous
 • Telefon: +420723950666
 • E-mail: slavomir.vanous@alema.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 8. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 396000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): pro DČ 2_ Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 okres Příbram, IČ: 290 23 521

  Datum podpisu smlouvy: 5. 11. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): pro DČ 1_ Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 okres Příbram, IČ: 290 23 521

  Datum podpisu smlouvy: 15. 11. 2018

Datum ukončení: 15. 11. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 8. 2018
 
Aktualizováno: 20. 11. 2018