Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro DGS Druckguss Systeme s.r.o. II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13742

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro DGS Druckguss Systeme s.r.o. II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 1. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: DGS Druckguss Systeme s.r.o.

Sídlo zadavatele: Volgogradská 205, 460 10 Liberec XVIII - Karlinky

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jitka Ministrová
  • Telefon: +420605298909
  • E-mail: j.ministrova@dgs-druckguss.com

IČ zadavatele: 26187329

DIČ zadavatele: CZ26187329

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Michal Mocek
  • Telefon: +420605298909
  • E-mail: m.mocek@dgs-druckguss.com

Lhůta pro podání nabídek: 12. 2. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 208440,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ŠEBESTA – služby slévárnám s.r.o., Pražská 645/150, 642 00 Brno - Bosonohy, IČ: 25551469

    Datum podpisu smlouvy: 27. 4. 2021

Datum ukončení: 27. 4. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 1. 2021
 
Aktualizováno: 14. 6. 2021