Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro Kautex Textron Bohemia spol. s r.o. II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13327

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro Kautex Textron Bohemia spol. s r.o. II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 2. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Kautex Textron Bohemia spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Bakovská 36, 294 02 Kněžmost

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Luděk Haken, prokurista
  • Telefon: +420326770305
  • E-mail: ludek.haken@kautex.textron.com

IČ zadavatele: 47538244

DIČ zadavatele: CZ47538244

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Tomáš Fadrhons, DiS.
  • Telefon: +420326770341
  • E-mail: tomas.fadrhons@kautex.textron.com

Lhůta pro podání nabídek: 2. 3. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 200967,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 2. 2020
 
Aktualizováno: 6. 3. 2020