Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro ZF Passive Safety Czech s.r.o. II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13366

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro ZF Passive Safety Czech s.r.o. II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 3. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ZF Passive Safety Czech s.r.o. II

Sídlo zadavatele: Hlavenec 161, 294 74 Hlavenec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Bc. Simona Brázdilová
  • Telefon: +420739073591
  • E-mail: Simona.brazdilova@zf.com

IČ zadavatele: 46349618

DIČ zadavatele: CZ46349618

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Veronika Kapustová
  • Telefon: +420326553420
  • E-mail: veronika.kapustova@zf.com

Lhůta pro podání nabídek: 31. 3. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1458000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 3. 2020
 
Aktualizováno: 1. 4. 2020