Zpět

Aktualizované vzory právních aktů a formulář k veřejné podpoře v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje, že došlo k aktualizaci vzorů právních aktů využívaných v OPZ+ a také formuláře pro rozdělení veřejné podpory a podpory de minimis. Dokumenty jsou účinné od 1. 2. 2023.

Dokumenty ke stažení:

a formulář Rozdělení veřejné podpory_podpory de minimis_v rámci projektu (verze 2)


 
Uveřejněno: 6. 2. 2023
 
Aktualizováno: 6. 2. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce