Zpět

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce k 1. 11. 2018

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že s účinností od 1. 11. 2018 dochází k revizi části metodiky OPZ.

Byly zveřejněny nové verze: 

Ve všech dokumentech je podrobně zpracován přehled změn oproti dosud platné verzi.

Upozorňujeme, že příjemci se musí řídit vždy platnou verzí relevantních pravidel.

V případě nejasností týkajících se nových pravidel, kontaktujte pracovníka ŘO, který s vámi ve věci vašeho projektu komunikuje.

Dále došlo k rozšíření odkazu na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve vzorech právních aktů o poskytnutí podpory z OPZ (kromě čl. 6 odst. 1 písm. c) byl doplněn odkaz také na čl. 9 odst. 2 písm. g):


 
Uveřejněno: 29. 10. 2018
 
Aktualizováno: 29. 10. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce