Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Aktualizace výzev na vzdělávání

Upozorňujeme příjemce, že byl aktualizován text výzev č. 060, 097 a 110 zaměřených na vzdělávání zaměstnanců.

Aktualizace k 1. 9. 2020 byla provedena v návaznosti na změnu podmínek veřejné podpory – umožnění režimu Dočasného rámce.


 
Uveřejněno: 1. 9. 2020
 
Aktualizováno: 1. 9. 2020
 
 
Určeno pro: Příjemce