Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!

Číslo: 110

Platnost od: 10. 1. 2019 08:00

Platnost do: 11. 2. 2019 08:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 1. 2019 06:00

Alokace v Kč: 1 500 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:42

Specifický cíl:
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

UPOZORNĚNÍ: Alokace výzvy byla překročena již v den zahájení příjmu žádostí o podporu, tj. 17. 1. 2019 v 6:47 hod, a zároveň bylo v tento den zaregistrováno 164 žádostí. Vzhledem k překročení alokace a ke skutečnosti, že předkládání žádostí v následujících dnech prakticky ustalo, byl příjem žádostí ukončen dne 11. 2. 2019 v 8:00 hod.

Soubory ke stažení:

Soubory ke stažení pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 10. 1. 2019
 
Aktualizováno: 1. 2. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel