Zpět

Aktualizace výzvy č. 024 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 024 OPZ zaměřené na sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny byly prodlouženy termíny pro předkládání předběžných (do 16.1.2017) a plných žádostí (do 31.3.2017).

textu výzvy byla taká cílová skupina rozšířena o rodiče s malými dětmi.

příloze č. 2 byl rozšířen popis cílové skupiny osoby v nebo po výkonu trestu o explicitní informaci zahrnující i tzv. alternativní tresty a ochranná opatření u mladistvých a v příloze č. 5  byl aktualizován text k evaluačnímu plánu.

 


 
Uveřejněno: 17. 10. 2016
 
Aktualizováno: 17. 10. 2016
 
 
Určeno pro: Žadatel