Zpět

Aktualizovaná verze záznamu o docházce v zařízeních péče o děti

Upozorňujeme, že byla zveřejněna aktualizovaná příloha zprávy o realizaci projektu SOUHRNNÝ ZÁZNAM O DOCHÁZCE pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku. Nově budou příjemci v příloze také vyplňovat údaje potřebné k ověření způsobilosti pečujících osob.

Dotčené výzvy:

 


 
Uveřejněno: 15. 9. 2017
 
Aktualizováno: 15. 9. 2017
 
 
Určeno pro: Příjemce