Zpět

Aktualizace pomůcek pro žadatele a příjemce

Upozorňujeme, že na webu byly zveřejněny aktualizované pokyny k předkládání dokumentů a údajů k zakázkám prostřednictvím IS KP14+ (verze 5), pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně s nepřímými náklady a pro projekty se 40% paušální sazbou (verze 10) a návod pro import .xml soupisky dokladů (verze 5).

Verze jsou platné od 7. 5. 2020.

Dokumenty ke stažení:

 


 
Uveřejněno: 7. 5. 2020
 
Aktualizováno: 7. 5. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce