Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Zadávací/výběrová řízení se zveřejňují prostřednictvím on-line formuláře v sekci Správa dat (dostupné pro přihlášené uživatele). Jako jednu z příloh je třeba připojit podepsanou výzvu k podání nabídek (elektronicky či sken s podpisem). Bez ní nelze výzvu k podání nabídek považovat za zveřejněnou v rozsahu potřebném dle pravidel OPZ a je třeba ji uchovávat v rámci dokumentace daného zadávacího řízení.
  • Zákon o střetu zájmů a zadávání veřejných zakázek
  • Registr smluv a projekty OPZ: Pro organizace, které mají na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejňovat smlouvy/objednávky v registru smluv, je ve složce "Registr smluv a projekty OPZ" k dispozici přehled toho, co je nezbytné zajistit, pokud identifikují, že zveřejnění v registru smluv nezajistily v souladu s tímto zákonem. K dispozici jsou také vzory dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení a smlouvy o vypořádání závazků.

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Pokyny k předkládání dokumentů a údajů k zakázkám prostřednictvím IS KP14+ (verze 5)

7.5.2020 11:07 PDF Textový soubor

aktualizováno k 7. 5. 2020

Stáhnout soubor (2,1MB)
Staženo 12 941x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 34

1   34

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
PDF PDF
Pokyny k předkládání dokumentů a údajů k zakázkám prostřednictvím IS KP14+ (verze 5)
2,1MB 7.5.2020 11:07
PDF PDF
Pokyny k předkládání dokumentů a údajů k zakázkám prostřednictvím IS KP14+ (verze 4)
2MB 23.4.2018 15:46
PDF PDF
Pokyny k předkládání dokumentů a údajů k zakázkám prostřednictvím IS KP14+ (verze 3)
1,8MB 10.11.2017 10:38
PDF PDF
Pokyny k předkládání dokumentů a údajů k zakázkám prostřednictvím IS KP14+ (verze 2)
1,8MB 6.9.2017 13:19
PDF PDF
Pokyny k předkládání dokumentace k zakázkám prostřednictvím IS KP14+ (dokumenty předkládané během zadávání)
845k 30.5.2016 15:06