• Zadávací/výběrová řízení se zveřejňují prostřednictvím on-line formuláře v sekci Správa dat (dostupné pro přihlášené uživatele). Jako jednu z příloh je třeba připojit podepsanou výzvu k podání nabídek (elektronicky či sken s podpisem). Bez ní nelze výzvu k podání nabídek považovat za zveřejněnou v rozsahu potřebném dle pravidel OPZ a je třeba ji uchovávat v rámci dokumentace daného zadávacího řízení.
  • Zákon o střetu zájmů a zadávání veřejných zakázek + Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů
  • Registr smluv a projekty OPZ: Pro organizace, které mají na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejňovat smlouvy/objednávky v registru smluv, je ve složce "Registr smluv a projekty OPZ" k dispozici přehled toho, co je nezbytné zajistit, pokud identifikují, že zveřejnění v registru smluv nezajistily v souladu s tímto zákonem. K dispozici jsou také vzory dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení a smlouvy o vypořádání závazků.
  • Povinnost zadavatele podle § 122 odst. 4 ZZVZ zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno
XLSX XLSX
Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů (verze platná k 28. 2. 2024)
13k 28.2.2024 16:54
XLSX XLSX
Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů (verze platná k 19. 12. 2023)
13k 20.12.2023 14:24
XLSX XLSX
Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů (verze platná k 15. 8. 2023)
13k 15.8.2023 23:42
XLSX XLSX
Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů (verze platná k 1. 6. 2023)
13k 2.6.2023 12:21
XLSX XLSX
Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů (verze platná k 10. 3. 2023)
13k 10.3.2023 15:35
XLSX XLSX
Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů (verze platná k 21. 12. 2022)
13k 22.12.2022 9:05
XLSX XLSX
Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů (verze platná k 9. 8. 2022)
13k 10.8.2022 17:08
XLSX XLSX
Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů
13k 19.4.2022 15:08
XLSX XLSX
Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů
13k 14.1.2022 15:51
XLSX XLSX
Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů verze k 23.9.2021
19k 23.9.2021 15:06
XLSX XLSX
Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů
19k 5.8.2021 11:25