Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Zadávací/výběrová řízení se zveřejňují prostřednictvím on-line formuláře v sekci Správa dat (dostupné pro přihlášené uživatele). Jako jednu z příloh je třeba připojit podepsanou výzvu k podání nabídek (elektronicky či sken s podpisem). Bez ní nelze výzvu k podání nabídek považovat za zveřejněnou v rozsahu potřebném dle pravidel OPZ a je třeba ji uchovávat v rámci dokumentace daného zadávacího řízení.
  • Zákon o střetu zájmů a zadávání veřejných zakázek
  • Registr smluv a projekty OPZ: Pro organizace, které mají na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejňovat smlouvy/objednávky v registru smluv, je ve složce "Registr smluv a projekty OPZ" k dispozici přehled toho, co je nezbytné zajistit, pokud identifikují, že zveřejnění v registru smluv nezajistily v souladu s tímto zákonem. K dispozici jsou také vzory dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení a smlouvy o vypořádání závazků.

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna

Pokyny k předkládání dokumentů a údajů k zakázkám prostřednictvím IS KP14+_verze 5 - REŽIM ZMĚN

7.5.2020 11:09 DOCX Textový soubor
Stáhnout soubor (3,2MB)
Staženo 252x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 34

1   36

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
DOCX DOCX
Pokyny k předkládání dokumentů a údajů k zakázkám prostřednictvím IS KP14+_verze 5 - REŽIM ZMĚN
3,2MB 7.5.2020 11:09