Upravit filtr
Upravit filtr

Aktualizace čestných prohlášení žadatelů o de minimis

Upozorňujeme, že byly uveřejněny aktualizované verze čestných prohlášení žadatele a podporu de minimis, které jsou platné od 1. 9. 2017.

 
28. 08. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace pravidel pro projekty s jednotkovými náklady na zařízení péče o děti

Upozorňujeme, že byla uveřejněna aktualizovaná verze Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku, která je platná od 1. 9. 2017. Přehled změn naleznete v kapitole Evidence změn oproti předchozí verzi.

 
28. 08. 2017
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Evropský týden odborných dovedností - Objevte svůj talent

Evropská komise pořádá druhý ročník Evropského týdne odborných dovedností, který bude probíhat od 20. do 24. 11. 2017 v Bruselu. Zájemci napříč EU do něj mohou hlásit své akce pořádané od 1. 9. do 31. 12. 2017.

 
25. 08. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Příjemce

2 nové výzvy MAS

Upozorňujeme na dvě výzvy místních akčních skupin zaměřené na prorodinná opatření a sociální podnikání.

 
21. 08. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

4 nové výzvy MAS

Upozorňujeme na nově vyhlášené výzvy místních akčních skupin zaměřené na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování.

 
07. 08. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová výzva MAS Radbuza

Upozorňujeme na nově vyhlášenou výzvu místní akční skupiny zaměřenou zejména na podporu zaměstnanosti.

 
04. 08. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová výzva MAS Moravská brána

Upozorňujeme na nově vyhlášenou výzvu místní akční skupiny zaměřenou zejména na podporu školních klubů a příměstských táborů.

 
03. 08. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

5 nových výzev místních akčních skupin

Upozorňujeme na nové výzvy MAS:

 
01. 08. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Konzultační dny v krajských městech

Od října 2017 budou probíhat konzultační dny odboru Podpory projektů Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v krajských městech Plzeňského, Jihočeského, Libereckého, Pardubického a Královehradeckého kraje.

 
24. 07. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 13

Upozorňujeme na uveřejnění dokumentu obsahujícího informace o změně výzvy pro místní akční skupiny (MAS), doporučení pro přípravu výzev MAS a revizi pracovních pomůcek MAS.

 
17. 07. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Nová výzva MAS Hanácké Království

Upozorňujeme na dnes vyhlášenou výzvu místní akční skupiny zaměřenou na podporu prorodinných opatření.

 
11. 07. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

5 nových výzev místních akčních skupin

Upozorňujeme na nové výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření a sociální začleňování.

 
03. 07. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Uveřejnění smluv v registru smluv jako nezbytnost pro způsobilost výdajů v rámci OPZ

Dnem 1. 7. 2017 nabývají účinnosti § 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které obsahují „sankční“ ustanovení spojené s nezveřejněním smlouvy v registru smluv.

 
30. 06. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Nová výzva OPZ zaměřená na podporu sociálního podnikání

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 129 OPZ "Podpora sociálního podnikání".

 
30. 06. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová výzva MAS Severní Chřiby a Pomoraví

Upozorňujeme na dnes vyhlášenou výzvu zaměřenou na prorodinná opatření.

 
27. 06. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Aktualizovaný formulář souhrnné evidence u výzvy č. 060

Upozorňujeme příjemce ve výzvě č. 060 OPZ "Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!", že k 21. 6. 2017 byl aktualizován formulář pro souhrnnou evidenci (příloha zprávy o realizaci projektu).

 
21. 06. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Nová výzva OPZ zaměřená na sociální začleňování v Praze

Upozorňujeme, že dnes byla vyhlášena výzva č. 134 OPZ "Podpora sociálního začleňování v Praze".

 
19. 06. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

2 nové výzvy MAS pro oblast sociálních služeb

Upozorňujeme na dvě dnes vyhlášené výzvy místních akčních skupin Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko a Brána Vysočiny.

 
16. 06. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová výzva MAS Brdy-Vltava

Upozorňujeme na dnes vyhlášenou výzvu místní akční skupiny Brdy-Vltava zaměřenou na prorodinná opatření.

 
15. 06. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nové výzvy MAS - prorodinná a sociální oblast

Upozorňujeme na 4 dnes vyhlášené výzvy místních akčních skupin.

 
12. 06. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel