Upravit filtr
Upravit filtr

Nová výzva MAS Brána Písecka

Upozorňujeme na dnes vyhlášenou výzvu místní akční skupiny Brána Písecka, která je zaměřena na prorodinná opatření.

 
27. 09. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová výzva OPZ zaměřená na podporu zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 075 "Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce".

 
27. 09. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

3 nové výzvy MAS

Upozorňujeme na tři nové výzvy místních akčních skupin zaměřené na sociální a prorodinnou oblast, které byly vyhlášeny 25. 9. 2017.

 
26. 09. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

2 nové výzvy MAS

Upozorňujeme na dvě nové výzvy místních akčních skupin zaměřené na sociální služby a přístup k zaměstnání.

 
25. 09. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nové výzvy MAS

Upozorňujeme na nové výzvy místních akčních skupin, které byly vyhlášeny 18. 9. 2017.

 
19. 09. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Konzultační dny v krajských městech

Termíny konzultačních dnů Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v krajských městech se již blíží, z důvodu omezené kapacity doporučujeme včasnou registraci. Konzultační dny, které realizuje odbor podpory projektů řídicího orgánu OPZ, proběhnou v krajských městech Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje.

 
19. 09. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Aktualizovaná verze záznamu o docházce v zařízeních péče o děti

Upozorňujeme, že byla zveřejněna aktualizovaná příloha zprávy o realizaci projektu SOUHRNNÝ ZÁZNAM O DOCHÁZCE pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku. Nově budou příjemci v příloze také vyplňovat údaje potřebné k ověření způsobilosti pečujících osob.

 
15. 09. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Soutěže MŠMT pro žáky mateřských a základních škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo soutěže s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“.

 
15. 09. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost

Aktualizace pokynů spojených s prací se zadávacími řízeními v IS KP14+

V rámci aktualizace IS KP14+ se údaje o zadávacích řízeních (včetně příloh) nově zadávají do samostatného modulu „Veřejné zakázky“, který je nezávislý na žádosti o podporu i zprávě o realizaci projektu. Pokyny týkající se vyplnění projektové žádosti, vyplnění zprávy o realizaci a předkládání údajů k zakázkám proto musely být upraveny.

 
13. 09. 2017
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Nové výzvy MAS

Upozorňujeme na nové výzvy místních akčních skupin zaměřené na oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování a na prorodinná opatření.

 
11. 09. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Cena EU pro nejlepší inovátorky 2018

Evropská komise pořádá již 5. ročník soutěže, ve které mohou nejlepší inovátorky ze zemí EU vyhrát zajímavé finanční částky. Zájemkyně se mohou zapojit až do 15. 11. 2017.

 
11. 09. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost

Výzvy na podporu dětských skupin

1. 9. 2017 byly vyhlášeny výzvy na podporu vybudování a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha/mimo hl. m. Prahu.

 
01. 09. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová výzva MAS Královédvorsko

Upozorňujeme na výzvu místní akční skupiny Královédvorsko, která byla vyhlášena 28. 8. 2017 a je zaměřena na oblast zaměstnanosti.

 
29. 08. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace čestných prohlášení žadatelů o de minimis

Upozorňujeme, že byly uveřejněny aktualizované verze čestných prohlášení žadatele a podporu de minimis, které jsou platné od 1. 9. 2017.

 
28. 08. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace pravidel pro projekty s jednotkovými náklady na zařízení péče o děti

Upozorňujeme, že byla uveřejněna aktualizovaná verze Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku, která je platná od 1. 9. 2017. Přehled změn naleznete v kapitole Evidence změn oproti předchozí verzi.

 
28. 08. 2017
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Evropský týden odborných dovedností - Objevte svůj talent

Evropská komise pořádá druhý ročník Evropského týdne odborných dovedností, který bude probíhat od 20. do 24. 11. 2017 v Bruselu. Zájemci napříč EU do něj mohou hlásit své akce pořádané od 1. 9. do 31. 12. 2017.

 
25. 08. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Příjemce

2 nové výzvy MAS

Upozorňujeme na dvě výzvy místních akčních skupin zaměřené na prorodinná opatření a sociální podnikání.

 
21. 08. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

4 nové výzvy MAS

Upozorňujeme na nově vyhlášené výzvy místních akčních skupin zaměřené na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování.

 
07. 08. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová výzva MAS Radbuza

Upozorňujeme na nově vyhlášenou výzvu místní akční skupiny zaměřenou zejména na podporu zaměstnanosti.

 
04. 08. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová výzva MAS Moravská brána

Upozorňujeme na nově vyhlášenou výzvu místní akční skupiny zaměřenou zejména na podporu školních klubů a příměstských táborů.

 
03. 08. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel