Upravit filtr
Upravit filtr

Aktualizace Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů

Upozorňujeme, že byla uveřejněna aktualizovaná verze Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů.

 
19. 04. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Vyhlášení výzev na implementaci doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů

Upozorňujeme, že 19. 4. 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 130 a 131 OPZ na implementaci doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu a v hl. m. Praze.

 
19. 04. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

4 výzvy MAS - prorodinná opatření a sociální služby

Upozorňujeme na nové výzvy MAS Podbrdsko a Podlipansko, které byly vyhlášeny 13. 4. 2017, a MAS Sdružení SPLAV, které byly vyhlášeny 18. 4. 2017.

 
18. 04. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

4 nové výzvy MAS

Upozorňujeme na další 4 výzvy MAs zaměřené na několik tematických oblastí OP Zaměstnanost.

 
10. 04. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

NGO Market 2017

Srdečně Vás zveme na již 18. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market. Akce se uskuteční ve středu 12. dubna od 10 do 18 hodin v pražském Foru Karlín. Vstup je zdarma!

 
09. 04. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Nové výzvy MAS Havlíčkův kraj a Podbrněnsko

Upozorňujeme na nové výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření a vytváření pracovních příležitostí.

 
05. 04. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Přehled kontaktů OPZ

Upozorňujeme na zveřejnění přehledu kontaktů a užitečných odkazů, které se mohou hodit žadatelům o dotaci, realizátorům projektů i široké veřejnosti.

 
03. 04. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 11

Upozorňujeme na uveřejnění informací pro MAS zaměřených na pracovní pomůcku Hodnocení integrovaných projektů v CSSF14+ a revizi Pravidel zapojení MAS do OPZ při implementaci strategií CLLD.

 
03. 04. 2017

Nové výzvy MAS na podporu zaměstnanosti a prorodinných opatření

Upozorňujeme na tři nové výzvy MAS, které byly vyhlášeny k 3. 4. 2017.

 
03. 04. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Veletrh pracovních příležitostí v Kyjově

Okresní hospodářská komora Hodonín pořádá v úterý 5. 4. 2017 Veletrh pracovních příležitostí. Akce se zúčastní i zástupci MPSV, kteří nabídnou informace o Operačním programu Zaměstnanost (aktuální a připravované výzvy, možnosti čerpání dotací apod.)

 
03. 04. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nové dokumenty pro příjemce ve výzvách na další profesní vzdělávání

Upozorňujeme, že byly zveřejněny nové dokumenty pro příjemce ve výzvách zaměřených na další profesní vzdělávání financované jednotkovými náklady.

 
31. 03. 2017

Nová výzva MAS Železnohorský region

Upozorňujeme, že 20. 3. 2017 byla vyhlášena výzva MAS pro oblast prorodinných opatření.

 
20. 03. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzvy podporující transformaci pobytových služeb a služby komunitního typu

Upozorňujeme, že 20. 3. 2017 byla vyhlášena výzva č. 066 OPZ s cílem zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

 
20. 03. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Nové výzvy MAS ORLICKO

Upozorňujeme, že 15. 3. 2017 byly vyhlášeny 2 výzvy pro oblast zaměstnanosti a prorodinných opatření.

 
15. 03. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzev pro územní samosprávné celky

15. 3. 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 058 a 117 OPZ zaměřené na optimalizaci procesů a profesionalizaci veřejné správy.

 
15. 03. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Aktualizace Pokynů pro vyplnění formuláře žádosti o podporu z OPZ

Upozorňujeme, že byla uveřejněna aktualizovaná verze Pokynů pro vyplnění formuláře žádosti o podporu z OPZ pro projekty se skutečně prokazovanými výdaji a případně také s nepřímými náklady.

 
14. 03. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Ceny RegioStars 2017

Realizujete zajímavý projekt, který si podle vás zaslouží pozornost a ocenění? Zúčastněte se soutěže RegioStars 2017, která hledá inovativní projekty financované z evropských fondů, které mohou sloužit jako inspirace ostatním!

 
13. 03. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Doplňující informace pro příjemce výzvy č. 060

Upozorňujeme, že na stránce výzvy č. 060 OPZ Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! byl uveřejněn soubor s doplňujícími informacemi, který se týká několika oblastí spojených s realizací projektů.

 
07. 03. 2017
 
Určeno pro: Příjemce

Nové výzvy MAS

Upozorňujeme, že byly vyhlášeny další výzvy MAS zaměřené na prorodinná opatření, sociální oblasti a zaměstnanost.

 
27. 02. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Otevření detašovaného pracoviště v Ostravě

Upozorňujeme, že od 20. 2. 2017 bude v Ostravě otevřeno detašované pracoviště řídicího orgánu OPZ. Zájemci zde mohou bezplatně konzultovat možnosti čerpání z OPZ, získat podrobnosti o aktuálních výzvách apod.

 
15. 02. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel