Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Osobní konzultace externího administrátora pro oblast podpory 3.4 a 5.1

Dovolujeme si upozornit na možnost osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 12, 26, 51, 54, 76 a 77) v období od září do prosince 2012.

 
17. 08. 2012

Revize textu výzvy č. 94

Rádi bychom vás upozornili na revizi výzvy č. 94.

 
16. 08. 2012

Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011

Upozorňujeme, že byla uveřejněna závěrečná zpráva v rámci zakázky Roční operační vyhodnocení OP LZZ za rok 2011.

 
14. 08. 2012

Aktualizace příloh výzvy č. 87

Upozorňujeme žadatele, že byly aktualizovány přílohy výzvy č. 87 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
10. 08. 2012

Výsledky výzvy č. 87

Dne 9. 8. 2012 byly zveřejněny 1. dílčí výsledky výzvy č. 87, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
09. 08. 2012

Nová verze Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ

Řídící orgán OP LZZ vydal s účinností od 15. 8. 2012 Metodický pokyn pro zadávání zakázek ve verzi 1.6. Do procesu výběru dodavatelů v rámci projektů OP LZZ tak byly zapracovány požadavky novely zákona o veřejných zakázkách.

 
02. 08. 2012

Seminář pro žadatele k výzvě č. 95 (Praha 16.8.2012)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů EU si vás dovoluje pozvat na seminář pro předkládání grantových projektů k výzvě č. 95 OP LZZ, oblast podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

 
30. 07. 2012

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 1. 8. 2012

Ve středu 1. srpna 2012 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
30. 07. 2012

Revize výzvy č. 96

Upozorňujeme žadatele, že text výzvy č. 96 OP LZZ, oblast podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce, byl k 27. 7. 2012 revidován.

 
27. 07. 2012

Evaluační zakázka Evropské komise

Upozorňujeme případné zájemce, že Evropská komise - Evaluační jednotka v rámci DG Employment vyhlásila evaluační zakázku, v rámci které lze do 26. září 2012 podávat nabídky.

 
25. 07. 2012

Prezentace k semináři výzvy č. 96

Rádi bychom upozornili účastníky semináře pro žadatele ve výzvě č. 96, který se uskuteční 10. 7. 2012, že prezentace k tomuto semináři naleznete níže. Prezentace nebudou k dispozici v tištěné podobě.

 
09. 07. 2012

Revize výzvy č. 87

Upozorňujeme žadatele, že text výzvy č. 87 OP LZZ, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, byl k 5. 7. 2012 revidován.

 
04. 07. 2012

Semináře a osobní konzultace pro žadatele ve výzvě č. 94

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF a Externí administrátor Řídícího orgánu pro oblast podpory 1.1 OP LZZ si vás dovolují pozvat na semináře a osobní konzultace pro žadatele k výzvě č. 94 OP LZZ v oblasti podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

 
29. 06. 2012

Vyhlášení výzvy č. 94 - Podnikové vzdělávání

Dne 29. 6. 2012 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu č. 94 OP LZZ v oblasti podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.

 
29. 06. 2012

Posunutí uzávěrky pro 3. kolo výzvy č. 77

Z důvodu technické závady v aplikaci Benefit7 dne 28. června 2012 byla uzávěrka příjmu žádostí do 3. kola výzvy č. 77 prodloužena do pondělí 2. července 2012 ve 12.00 hod.

 
28. 06. 2012

Prezentace ze semináře pro příjemce výzvy č. 75

Upozorňujeme , že u výzvy č. 75 OP LZZ, oblast podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce, byly uveřejněny prezentace ze semináře pro příjemce.

 
28. 06. 2012

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 2. 7. 2012

V pondělí 2. července 2012 od 8:00 - 17:00 hodin proběhne pravidelná servisní odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ.

 
28. 06. 2012

Informace pro příjemce výzvy č. 75

U výzvy č. 75 OP LZZ, oblast podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce, bylo uveřejněno 6 souborů s informacemi pro příjemce.

 
27. 06. 2012

Vyhlášení výzvy č. 97

Dne 16. 7. 2012 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu č. 97 OP LZZ v oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 
27. 06. 2012

Mimořádná odstávka aplikace Benefit7 a IS Monit7+ 25.6.2012

Dne 25. 6. 2012 od 22:00 - 23:00 hod. bude provedena mimořádná odstávka aplikace Monit7+ a Benefit7. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
25. 06. 2012