Obsahem složky jsou aktuální verze číslovaných informací pro místní akční skupiny, které vydává řidící orgán OPZ jako podpůrný nástroj pro MAS. Dokumenty jsou řazeny sestupně dle data zveřejnění číslovaných informací. Neaktuální informace jsou přesunuty do složky archiv.

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna
 • null Pracovní pomůcka Hodnocení integrovaných projektů v CSSF14+ a revize Příručky pro MAS
 • null Informace k revizi řídicí dokumentace a pomůcky pro tvorbu výzev
 • null Informace k prorodiným opatřením a sociálnímu podnikání
 • null Informace o zveřejnění změny výzvy pro MAS č. 047
 • null Doručování akceptačních dopisů a změny webu ESFCR
 • null Kontakty na zástupce krajských poboček ÚP ČR pro konzultace v oblasti zaměstnanosti
 • null Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD
 • null Nově přidané indikátory na výzvě MMR k předkládání žádostí o podporu strategií CLLD
 • null Doporučení k tvorbě Strategií CLLD
 • null Pravidla pro výběr MAS
 • null Vykazování hodnot indikátorů v PO 2 a informace o revizích pracovních pomůcek
 • null Změna výzvy pro MAS, doporučení pro přípravu výzev MAS a revize pracovních pomůcek MAS
 • null Úpravy finančního plánu a změny v administraci ZOR u aktivit prorodinných opatření
 • null Harmonogramy výzev na rok 2018, změna č. 3 výzvy 047, revize příručky pro MAS
 • null Změna č. 4 Výzvy pro MAS, změna šablony výzev MAS
 • null Plán výzev MAS, změna výzvy ŘO OPZ pro MAS
 • null Aktualizace MPIN, změny finančních plánů SCLLD a možnost navýšení rezervované alokace
 • null Předcházení nejčastějších chyb při hodnocení a výběru projektů, informace o revizi Příručky pro MAS
 • null Zacílení výzev a hodnocení projektů a nová verze šablony finančního plánu
 • null Poslední stanovené hromadné termíny pro vyhlášení výzev MAS pro období 2014 – 2020, Harmonogram v
 • null Zrušení povinnosti hlášení změn finančních plánů SCLLD
 • null Překládání ZoR a ŽoP, projekty soc. podnikání, projekty soc. služby v režimu vyrovnávací platby

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno
PDF PDF
Doručování akceptačních dopisů a změny webu ESFCR
252k 11.8.2016 15:29