Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

OPZOR - zpravodaj Operačního programu Zaměstnanost

 téma: SOCIÁLNÍ INOVACE
   téma: PROMĚNY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
   téma: FINANČNÍ NÁSTROJE
   téma: PODPORA MLADÝCH
   téma: HOUSING FIRST (Bydlení především)
   téma: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
   téma: MIKROJESLE
   téma: CLLD OČIMA MAS

   téma: PÉČE O PŘEDŠKOLNÍ DĚTI