Zpět

Úpravy v dokumentech pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce, že jsou k dispozici aktualizované verze pokynů pro práci v IS KP21+.

Dokumenty ke stažení:

1) Pokyny k doplnění žádosti o podporu v IS KP21+ před vydáním právního aktu (verze 4)

Důvod aktualizace: v kap. 2.1.6 upřesněno, že žadatel na obrazovce Veřejná podpora zadává záznam o veřejné podpoře pro každý ze subjektů (příjemce nebo partner s finančním příspěvkem), pokud je na projektu relevantní veřejná podpora v režimu Rozhodnutí služeb obecného hospodářského zájmu nebo režimu blokových výjimek.

2) Pokyny ke zpracování žádosti o změnu v IS KP21+ (verze 3)

Důvod aktualizace: doplněna nová kapitola 2.8 Veřejná podpora, příjemce podle kapitoly postupuje v případě potřeby zaznamenat změny na veřejné podpoře poskytnuté v režimu Rozhodnutí služeb obecného hospodářského zájmu nebo v režimu blokových výjimek.

3) Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady nebo s paušálními sazbami (verze 3)

Důvod aktualizace: V kap. 3 doplněno, že změnu v datovém poli Sledované období od pro první zprávu o realizaci projektu je možné provádět tehdy, pokud je první zpráva o realizaci projektu ve stavu PLÁNOVÁNA či ROZPRACOVÁNA (tj. i v případě, že je vrácena poskytovatelem k dopracování).

4) Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+ pro projekty s jednotkovými náklady (verze 3)

Důvod aktualizace: V kap. 2 doplněno, že změnu v datovém poli Sledované období od pro první zprávu o realizaci projektu je možné provádět tehdy, pokud je první zpráva o realizaci projektu ve stavu PLÁNOVÁNA či ROZPRACOVÁNA (tj. i v případě, že je vrácena poskytovatelem k dopracování). Dále dopracováno vykazování čistých jiných peněžních příjmů, viz kap. 2.8, 2.11.1 a 2.11.2. V kap. 2.15.2 upřesněno, že po schválení žádosti o platbu se zobrazí v IS KP21+ informace o požadovaných a schválených částkách.

Změny jsou zaznamenány také v revizních dokumentech:


 
Uveřejněno: 5. 6. 2023
 
Aktualizováno: 4. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce