Upravit filtr
Upravit filtr

Obvyklé ceny a mzdy/platy platné od 1. 1. 2017

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2017 platí aktualizované obvyklé ceny a mzdy/platy pro OPZ.

 
04. 01. 2017
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Nové výzvy pro MAS Přemyslovské střední Čechy

Upozorňujeme, že 22. 12. 2016 byly zveřejněny výzvy pro MAS Přemyslovské střední Čechy.

 
23. 12. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Nový formulář čestného prohlášení o skutečných majitelích žadatele platný od 1. 1. 2017

Upozorňujeme, že je nutné, aby žadatelé vyplňovali od 1. 1. 2017 čestné prohlášení o identifikaci skutečných majitelů s použitím formulací dle novely zákona č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která je účinná právě od začátku roku 2017.

 
23. 12. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Provozní doba technické podpory ISKP14+

Ve dnech 23. a 30. 12. 2016 bude zkrácena provozní doba technické podpory iskp@mpsv.cz od 8:00 do 12:00 hodin. 31. 12. 2016 nebude provoz technické podpory zajištěn.

 
20. 12. 2016
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Nové dokumenty OPZ pro projekty zaměřené na další profesní vzdělávání financované jednotkovými náklady

Upozorňujeme, že byly uveřejněny nové dokumenty k vydání právního aktu a pro příjemce ve výzvách zaměřených na další profesní vzdělávání financované jednotkovými náklady.

 
15. 12. 2016

Zrušení semináře k výzvě č. 037

Upozorňujeme, že druhý seminář pro příjemce k výzvě č. 037 (Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci), avizovaný v klubu diskusního fóra, byl zrušen.

 
01. 12. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

Vyhlášení výzvy na podporu zaměstnanosti cílových skupin

Upozorňujeme, že byla uveřejněna výzva č. 068 OPZ podporující zaměstnanost cílových skupin. Projektové žádosti je možné předkládat od 30. 11. 2016 od 9:00 hodin.

 
30. 11. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy na dětské skupiny mimo Prahu

Upozorňujeme, že byla uveřejněna výzva č. 132 OPZ podporující vznik a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu. Projektové žádosti bude možné předkládat od 1. 2. 2017 od 8:00 hodin.

 
30. 11. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 126 OPZ (mikrojesle)

Alokace výzvy č. 126 OPZ zaměřené na pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR mimo hl. m. Prahu byla navýšena na 121 719 996 Kč. Podpořeny tak budou projekty, které měly ve věcném hodnocení více než 60 bodů.

 
23. 11. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Zapojte se do Evropského týdne odborných dovedností!

Milí příjemci, ve dnech 5. - 9. 12. 2016 se koná první Evropský týden odborných dovedností (European Vocational Skills Week). Pod jeho hlavičkou proběhne napříč Evropou řada akcí. V Česku je jich zatím 17 a zapojit se můžete i vy!

 
16. 11. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

Seznam výzev vyhlášených místními akčními skupinami

Upozorňujeme, že v rámci portálu ESF byl zveřejněn seznam výzev vyhlášených místními akčními skupinami (MAS). Jednotlivé odkazy obsahují název MAS, zaměření výzvy a datum otevření výzvy a vedou na stránku MAS, které danou výzvu obsahují. Seznam bude průběžně doplňován.

 
10. 11. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Informace k hodnocení a výběru projektů u výzvy č. 055

Upozorňujeme, že na stránce výzvy č. 055 "Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR" byla zveřejněna informace o hodnocení a výběru projektů.

 
04. 11. 2016
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Otevření detašovaného pracoviště v Brně

Upozorňujeme na otevření detašovaného pracoviště řídicího orgánu OPZ v Brně. Zájemci zde mohou bezplatně konzultovat možnosti čerpání z OPZ, získat podrobnosti o aktuálních výzvách apod.

 
04. 11. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nové informace pro místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byly uveřejněny dva nové dokumenty určené MAS týkající se změny výzvy č. 047 a témat prorodinných opatření a sociálního podnikání.

 
27. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizace dokumentů OPZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny nové verze dokumentů týkajících se žádosti o přezkum, identifikace přímých a nepřímých nákladů a velikosti podniku. Přidány byly i nové formuláře pro prokazování výdajů v rámci kapitoly rozpočtu „Přímá podpora“.

 
25. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Rozšíření žadatelů u výzvy č. 063

Upozorňujeme, že od 25. 10. 2016 platí aktualizovaný text výzvy č. 063 "Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni", ve kterém došlo k rozšíření oprávněných žadatelů v rámci nestátních neziskových organizací o nadace a nadační fondy.

 
25. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Vyhlášení výzvy na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Upozorňujeme, že dne 25. 10. 2016 byla vyhlášena výzva č. 064 OPZ, jejímž cílem je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

 
25. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Ukončení výzvy č. 060 OPZ

Upozorňujeme, že ve výzvě č. 060 "Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!" byl dne 24. 10. 2016 v 8:00 ukončen příjem žádostí o podporu, a to z důvodu překročení alokace.

 
24. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Informace k hodnocení a výběru projektů u výzev č. 033 a 034 OPZ

Upozorňujeme, že na stránkách výzev č. 033 a 034 OPZ pro pro územní samosprávné celky byly zveřejněny informace a dokumenty spojené s hodnocením a výběrem projektů.

 
17. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace výzvy č. 124 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 124 OPZ zaměřené na podporu inovačního prostředí byl prodloužen termín pro předkládání žádostí do 16. 1. 2017.

 
17. 10. 2016
 
Určeno pro: Žadatel