Zpět

Nový formulář čestného prohlášení o skutečných majitelích žadatele platný od 1. 1. 2017

Upozorňujeme, že je nutné, aby žadatelé vyplňovali od 1. 1. 2017 čestné prohlášení o identifikaci skutečných majitelů s použitím formulací dle novely zákona č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která je účinná právě od začátku roku 2017.

Z výzev vyhlášených v roce 2016 se to týká:

Výzvy, které budou vyhlášeny až po 1. 1. 2017, budou odkazovat přímo na verzi formuláře čestného prohlášení s novými formulacemi.


 
Uveřejněno: 23. 12. 2016
 
Aktualizováno: 23. 12. 2016
 
 
Určeno pro: Žadatel