Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - Praha

Číslo: 051

Platnost od: 1. 9. 2016 14:00

Platnost do: 30. 12. 2016 18:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 9. 2016 04:00

Alokace v Kč: 5 000 000

Poslední aktualizace dat: 6. 2. 2023 15:17:29

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Konzultace:

Dotazy k této výzvě jsou zodpovídány zejména prostřednictvím fóra, ve kterém byl zřízen diskusní klub.

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Prezentace ze semináře:


 
Uveřejněno: 1. 9. 2016
 
Aktualizováno: 8. 3. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel