Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Číslo: 068

Platnost od: 30. 11. 2016 06:00

Platnost do: 15. 3. 2017 16:00

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů – zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2016 9:00

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Konzultace:


 
Uveřejněno: 30. 11. 2016
 
Aktualizováno: 15. 2. 2017
 
 
Určeno pro: Žadatel