Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Číslo: 068

Platnost od: 30. 11. 2016 06:00

Platnost do: 15. 3. 2017 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2016 09:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:00:16

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
    Investiční priorita:
  • 1.1 Přístup k zaměstnání
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů – zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Konzultace:


 
Uveřejněno: 30. 11. 2016
 
Aktualizováno: 16. 1. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel