Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 068 je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Číslo: 068

Platnost od: 30. 11. 2016 6:00

Platnost do: 15. 3. 2017 16:00

Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání

Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů – zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2016 9:00

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Konzultace:


 
Uveřejněno: 30. 11. 2016
 
Aktualizováno: 15. 2. 2017
 
 
Určeno pro: Žadatel