Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - méně rozvinuté regiony

Číslo: 050

Platnost od: 1. 9. 2016 14:00

Platnost do: 30. 12. 2016 18:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 9. 2016 04:00

Alokace v Kč: 30 000 000

Poslední aktualizace dat: 21. 9. 2020 10:45:14

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Konzultace:

Dotazy k této výzvě jsou zodpovídány zejména prostřednictvím fóra, ve kterém byl zřízen diskusní klub.

Semináře pro příjemce:

Semínáře pro žadatele: 

Prezentace ze seminářů:


 
Uveřejněno: 1. 9. 2016
 
Aktualizováno: 8. 3. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel