Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Kontrolní listy k monitorovacím zprávám

Za účelem snížení chybovosti předkládaných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu byly zveřejněny kontrolní listy k monitorovacím zprávám, které jsou vyhlašovateli výzev v OP LZZ používány pro kontrolu zpráv o zahájení realizace projektu, monitorovacích zpráv a zjednodušených žádostí o platbu.

Doporučujeme všem příjemcům, aby si před odevzdáním zpráv o zahájení realizace projektu, monitorovacích zpráv a zjednodušených žádostí o platbu podle těchto kontrolních listů sami ověřili úplnost a správnost vyplnění předkládaných dokumentů a maximálně tak omezili vznik chyb, pro které není možné monitorovací zprávy a žádosti o platbu schválit.