Možnosti financování nových dětských skupin

Srovnání všech aktuálně otevřených a plánovaných výzev NPO / OPZ+ naleznete ke stažení zde

Vyhlášené výzvy:

Propagační foto

Výzva č. 049 OPZ+ byla vyhlášena dne 10. 3. 2023, příjem žádostí o podporu byl ukončen k 11. 4. 2023. V rámci výzvy č. 049 OPZ+ bylo možné žádat o podporu na vytvoření nových dětských skupin (neinvestiční výdaje na adaptaci prostor) spolu s podporou prvního roku provozu. Alokace výzvy byla 340 mil. Kč, přičemž bylo předloženo dohromady 279 žádostí s požadovaným rozpočtem 828 mil. Kč. Financování probíhá formou zjednodušeného vykazování, změnou oproti minulým výzvám z OPZ je vykazování obsazenosti na základě uzavřených smluv, podobně jako je tomu u státního příspěvku na podporu provozu DS. Více informací naleznete na stránkách výzvy Výzva 049 OPZ+ - www.esfcr.cz.

 

Propagační foto

První Výzva Národního plánu obnovy, zaměřená na výstavbu, rekonstrukce či nákup budov i venkovních prostor za účelem vybudování nových kapacit dětských skupin, byla vyhlášena dne 18. 3. 2022. Příjem žádostí o podporu byl ukončen dne 30. 11. 2022. Ve třech kolech bylo předloženo dohromady 53 žádostí s požadovaným rozpočtem 798 mil. Kč. V současné době probíhá hodnocení přijatých žádostí a zároveň se připravuje Výzva další, jejíž vyhlášení je plánováno na rok 2023.

Text proběhlé výzvy, pravidla i veškeré přílohy naleznete na webu https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_002-budovani-kapacit-detskych-skupin

 

Propagační foto

Výzva Národního plánu obnovy, zaměřená na výstavbu, rekonstrukce či nákup budov i venkovních prostor za účelem vybudování nových kapacit dětských skupin pro veřejný sektor, byla vyhlášena 17. 3. 2023. 

Text výzvy, pravidla i veškeré přílohy naleznete na webu Výzva č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor (mpsv.cz). Pro případné dotazy můžete využít e-mailovou adresu npo.detskeskupiny@mpsv.cz.

 

Propagační foto

Výzva Národního plánu obnovy, zaměřená na výstavbu, rekonstrukce či nákup budov i venkovních prostor za účelem vybudování nových kapacit dětských skupin pro občanský sektor, byla vyhlášena dne 16. 10. 2023.

Text výzvy, pravidla i veškeré přílohy naleznete na webu Výzva č. 31_22_046 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - občanský sektor. Pro případné dotazy můžete využít e-mailovou adresu npo.detskeskupiny@mpsv.cz.

 

Plánované výzvy:

Propagační foto

Vyhlášení výzvy č. 061 OPZ+, zaměřené na vytvoření nových dětských skupin (neinvestiční výdaje na adaptaci prostor) spolu s podporou prvního roku provozu, je plánováno na 5. 3. 2024. Zahájení příjmu žádostí o podporu je plánováno na 19. 3. 2024. Financování bude probíhat formou zjednodušeného vykazování, kdy se obsazenost DS vykazuje zejména na základě uzavřených smluv, podobně jako je tomu u státního příspěvku na podporu provozu DS. Alokace výzvy je plánována na 300 mil. Kč.

 

Propagační foto

Po dokončení projektů z výše uvedených výzev (tj. po zápisu do evidence DS, případně po dokončení povinné fáze provozu) je dále možné čerpat příspěvek na provoz DS ze státního rozpočtu (vyjma organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, kterým bude příspěvek na provoz vyplácen pomocí prostředků z OPZ+).

 

Propagační foto

Podrobnější informace k příspěvku na provoz DS ze státního rozpočtu naleznete ZDE

 

Další možnosti financování nových zařízení