Sociální inovace v OPZ+

Sociální inovace představují nová a oproti existujícím alternativám lepší řešení, tj. účinnější, efektivnější, udržitelnější, spravedlivější řešení, která naplňují naléhavé sociální / společenské potřeby a zároveň vytvářejí nové sociální vztahy nebo spolupráce. Také v programovém období 2021-2027 mají své místo v rámci podpory z fondů EU. Z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) je možné žádat o finanční prostředky na projekty zaměřené na zlepšování kvality života lidí a přinášející nové nápady. Pojďme se společně podílet na rozvoji veřejných služeb, které jsou dostupné, finančně udržitelné a řeší problémy včas.

Na této stránce se s typy výzev na sociální inovace můžete blíže seznámit (viz Schéma výzev níže) a naleznete zde také odkazy na aktuální vyhlášené výzvy. Důležité k prostudování jsou Principy, které popisují prvky projektu, jež jsou zásadní pro jeho tvorbu i realizaci a zvyšují šance na dosažení skutečné změny.

Pokud Vás tyto informace oslovily a chcete zjistit, zda se Váš nápad na projekt do některé z výzev na sociální inovace hodí, rádi to s Vámi zkonzultujeme. Bližší informace a potřebné dokumenty naleznete na stránkách vyhlášených výzev (viz odkazy níže) a také vás provedeme světem sociálních inovací prostřednictvím našeho podcastu. Ohledně novinek můžete sledovat naši facebookovou stránku. Pokud byste se rádi na něco zeptali, napište nám na inovace@mpsv.cz.

Schéma výzev