Sociální inovace pro budoucnost

Číslo: 057

Platnost od: 29. 9. 2023 12:00

Platnost do: 31. 12. 2026 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 10. 2023 12:00

Alokace v Kč: 108 000 000

Poslední aktualizace dat: 22. 5. 2024 10:04:00

Specifický cíl:
 • 3.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
  Priorita:
 • Priorita 3 - Sociální inovace

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů fondů EU – sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Propagační foto

Dokážete se dostat hlouběji pod povrch zásadních sociálních problémů a jejich příčin? Vnímáte problémy v širších souvislostech? Chcete problémům raději předcházet, než řešit jejich dopady? Přemýšlíte, co nás v budoucnosti čeká a jak můžeme budoucnost ovlivnit? Tak možná právě pro vás je tu výzva Sociální inovace pro budoucnost, která vám umožní udělat zásadní změny, zaměřit se na prevenci a přemýšlet o budoucím vývoji společnosti.

Ve výzvě Sociální inovace pro budoucnost je klíčové:

 • hluboké zjišťování potřeb a postojů všech relevantních aktérů
 • prohlubování znalostí o problému, jeho budoucím vývoji a možných řešení
 • vývoj a testování možných řešení
 • spolupráce a spolutvorba s aktéry

 

Při tvorbě výzvy jsme vycházeli z PRINCIPŮ, které jsou zásadní pro dobrý inovační projekt, je důležité se s nimi seznámit a být s nimi v souladu.

Raději posloucháte než čtete? Pak sledujte náš podcast Ministerský jednorožec.

Zaujala Vás výzva Sociální inovace pro budoucnost a zvažujete podání žádosti? Před jejím podáním je povinná alespoň jedna osobní konzultace.

 

Konzultace před podáním žádosti o podporu slouží k:

 • vzájemnému pochopení a objasnění jednotlivých částí Vašeho projektu,
 • zodpovězení otázek týkajících se např. způsobu zjišťování potřeb, výběru designových přístupů, testování, spolupráce s aktéry či věcných témat, která výzva podporuje,
 • získání Potvrzení o konzultaci, které je povinnou přílohou žádosti o podporu a získává se na základě absolvování alespoň jedné konzultace

Upozorňujeme, že:

 • konzultace poskytujeme v časových blocích, průměrně 6 konzultací za měsíc,
 • jedna konzultace je povinná, každý má nárok na maximálně dvě osobní konzultace
 • konzultace budeme poskytovat do 15. 11. 2026, po tomto datu již nebude možné se na konzultaci přihlásit,
 • celkový počet konzultací nebudeme s koncem výzvy navyšovat i v případě převisu zájmu, (doporučujeme sledovat rezervační systém, ke konci výzvy se může stát, že nebudou žádné volné termíny)
 • na konzultaci je možné se přihlásit pouze přes rezervační systém (viz odkaz níže)
 
Co si nastudovat
 • Text výzvy č. 057, Přílohy č. 1 a č. 2
Co zpracovat
Co udělat

 

 • V případě zájmu o konzultaci, prosíme, vyplňte tento formulář. Ozveme se Vám do 5 dnů na uvedený email s návrhy volných termínů.

 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na inovace@mpsv.cz nebo na těchto kontaktech:

Veronika Pavlovská, veronika.pavlovska@mpsv.cz, tel. 950 192 991

Eva Holubcová, eva.holubcova@mpsv.cz, tel. 950 195 737

Upozornění:

Pokud je Váš záměr z oblasti modernizace veřejné správy nebo vzdělávání, které je v působnosti MŠMT, velmi pravděpodobně nebude v rámci výzvy uznatelný. Zavolejte prosím před zahájením příprav na uvedené kontakty, abychom předešli zbytečným nedorozuměním.

Soubory ke stažení:

Zápisy z hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 29. 9. 2023
 
Aktualizováno: 22. 5. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel