Realizační fáze šíření

Číslo: 050

Platnost od: 22. 3. 2023 12:00

Platnost do: 31. 12. 2026 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. 3. 2023 12:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Poslední aktualizace dat: 19. 2. 2024 09:51:09

Specifický cíl:
 • 3.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
  Priorita:
 • Priorita 3 - Sociální inovace

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: MPSV - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Propagační foto

 

Pokud jste realizovali projekt v inkubační výzvě na šíření, prakticky jste si vyzkoušeli a otestovali část daného přístupu/metody/know-how a již víte, že spolupráce se zapojenými organizacemi je funkčně nastavená a připravená pro samotnou realizaci, pak je tato výzva určená pro Vás. Zároveň je výzva vhodná i pro realizátory z inkubační či realizační výzvy na vývoj řešení. 

 

V Realizační fázi šíření je klíčové:

 • začátek realizace projektu časově navazuje na ukončený předešlý projekt ve zmíněných výzvách
 • znalost fungování organizací a prostředí, ve kterém se působí 
 • práce s celou organizací a nikoliv jen jednotlivcem 
 • nový přístup zůstane v organizaci i po skončení projektu a nezávisle na realizátorovi
 • evaluace vyhodnocující změny u organizací a dopad na koncové uživatele
 • advokační a systémová práce

Při tvorbě výzvy jsme vycházeli z PRINCIPŮ, které jsou zásadní pro dobrý inovační projekt, je důležité se s nimi seznámit a být s nimi v souladu.

Raději posloucháte než čtete? Pak sledujte náš podcast Ministerský jednorožec.

Upozornění: k 3. 10. 2023 došlo ve výzvě k doplnění v oblasti nepodporovaných aktivit. Výzva dále nepodporuje projekty zaměřené na rozvoj zařízení ústavního typu a sociálních služeb v nich (viz Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace, MPSV 2022). Více viz text výzvy, kap. 4.1.

Jestli Vás Realizační výzva na šíření zaujala a zvažujete podání žádosti, domluvte si s námi osobní konzultaci (alespoň jedna je povinná).

Konzultace před podáním žádosti o podporu slouží k:

 • vzájemnému pochopení a objasnění jednotlivých částí Vašeho projektu
 • zodpovězení otázek týkajících se např. spolupráce se zapojenými organizacemi, advokační a systémové práce, evaluace, zapojování nových organizací aj.
 • získání Potvrzení o konzultaci - potvrzení je povinnou přílohou žádosti o podporu ve výzvách na sociální inovace a získává se na základě absolvování alespoň jedné konzultace

Upozorňujeme, že:

 • konzultace budeme poskytovat do 15. 11. 2026, po tomto datu již nebude možné se na konzultaci přihlásit

Co si nastudovat

 • text výzvy 050, přílohy 1 a 2

Co zpracovat

 • dokument Zkušenosti s přístupem (max. 2 strany A4)
 • V rámci tohoto dokumentu stručně popište, jaký přístup šíříte, co jsou jeho specifika a z čeho vychází. Dále popište Vaše zkušenosti s přístupem, například rozdíl mezi teorií a praxí, v jakých případech přístup funguje a v jakých ne a pro koho je vhodný. Popište také Vaše zkušenosti a výsledky z testování zavádění přístupu.
 • dokument Plán spolupráce s organizacemi (max. 1 strana A4 pro jednu zapojenou organizaci),
 • Uveďte, jak bude spolupráce s organizacemi vypadat. Jak budete přístup v organizacích aplikovat (v kontextu jejich fungování ) a jakými kroky chcete v organizacích se změnami začít.

Co udělat

 • domluvte si termín konzultace s kontaktními osobami výzvy (viz níže), nebo s projektovým manažerem, se kterým jste spolupracovali v předchozí výzvě
 • alespoň 7 dní předem pošlete na inovace@mpsv.cz zpracované dokumenty na konzultaci

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na inovace@mpsv.cz nebo na těchto kontaktech:

 • Štěpán Rezek, stepan.rezek@mpsv.cz, tel. 950 192 634
 • Petra Odehnalová, petra.odehnalova@mpsv.cz, tel. 950 192 441
 • Monika Švandová, monika.svandova@mpsv.cz, tel. 950 195 716

Upozornění:

Pokud je Váš záměr z oblasti modernizace veřejné správy nebo vzdělávání, které je v působnosti MŠMT, velmi pravděpodobně nebude v rámci výzvy uznatelný. Zavolejte prosím před zahájením příprav na uvedené kontakty, abychom předešli zbytečným nedorozuměním.

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnoticí komise:

 


 
Uveřejněno: 22. 3. 2023
 
Aktualizováno: 30. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel